19 ตุลาคม 2563

GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน The EnDay พร้อมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยให้ไปสู่ความยั่งยืน

แชร์:

ในปี 2563 เมื่อโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มนุษย์ต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจัง อีกทั้งไม่สามารถละทิ้งการบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมากหลังการใช้ป้องกันโรค GC นับเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร จึงได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในวันงาน The EnDay รวมพลคนรักษ์โลก ตอนโรคไปใครเจ็บ รวมถึงได้มีการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจัดแสดง ซึ่งงานนี้จัดโดย ENVIRONMAN เพจด้านสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ณ Ecotopia ชั้น 3-4 สยามดิสคัฟเวอรี่ และติดตามชมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์จำนวนมาก

ดร.ชญาน์ กล่าวว่า "GC ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมาโดยตลอด เรานำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักรู้ ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และเข้าใจ ร่วมกันบริหารจัดการคัดแยกขยะพลาสติกให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมาก จากการใช้พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งหากมีการบริหารจัดการพลาสติกหลังการใช้อย่างถูกวิธี ก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติก"

ข่าวสาร

ข่าวสาร
03 ตุลาคม 2565
GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
17 กรกฎาคม 2563
GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling [Thailand Property Today]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
05 กุมภาพันธ์ 2563
GC เข้าร่วมการประชุมเตรียมการข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26
อ่านเพิ่มเติม