18 ธันวาคม 2563

GC คว้ารางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน

แชร์:

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่องค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้นักลงทุนทราบอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในแง่มุมของบริษัท การลงทุน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่น โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 จากคุณชาญชัย สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ณ ห้องรับรองชั้น 18 EnCo ซึ่งในปีนี้นับว่า GC รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

รางวัลนี้ สะท้อนถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของ GC ที่ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในองค์กร และเป็นการตอกย้ำถึงผลประกอบการที่เป็นเลิศ และความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
07 ธันวาคม 2565
โครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 3 จับมือพันธมิตร สร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย “Together To Net Zero”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 เมษายน 2565
GC และ TPBI จับมือลงนามความร่วมมือโครงการ YOUเทิร์น x วน ต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะพลาสติกสู่ความยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 มีนาคม 2565
YOUเทิร์น..แยกเพื่อให้ ตอบโจทย์เทรนด์โลก ช่วยสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม