29 พฤศจิกายน 2565

GC บรรยายในงาน Zero Transformation: D-emission for Our Sustainable Future ณ UN Climate Change Pavilion, COP27

แชร์:

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “GC Decarbonization: The Path to Net Zero” ในงาน Net-Zero Transformation: D-emission for Our Sustainable Future ซึ่งจัดโดย Thailand Greenhouse Gas Management Organization ณ UN Climate Change Pavilion, COP27 โดยในปีนี้งาน COP27 จัด ณ เมือง Sharm El Sheikh ประเทศอียิปต์

ดร.ชญาน์ ได้กล่าวว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นประเทศหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุดของโลก โดยผลกระทบนั้นครอบคลุมถึง สภาพอากาศที่รุนแรงซึ่งส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ค่า GDP ที่ลดลง และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องเร่งดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ดร.ชญาน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลที่ได้สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการสื่อสาร ด้านสุขภาพ และการขนส่ง โดย GC ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Net Zero ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะลดลง 20% ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 พร้อมปรับโครงสร้างสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. Efficiency-driven: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงาน 2. Portfolio-driven: การปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยที่ยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร 3. Compensation-driven: การประยุกต์การดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ พร้อมค้นหาเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนนมาสนับสนุนการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวสาร

ข่าวสาร
04 เมษายน 2565
GC ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจพร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน “Digital Transformation for CEO #3”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
05 กุมภาพันธ์ 2563
GC เข้าร่วมการประชุมเตรียมการข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 พฤศจิกายน 2560
PTTGC คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม