29 พฤศจิกายน 2565

GC บรรยายในงาน Zero Transformation: D-emission for Our Sustainable Future ณ UN Climate Change Pavilion, COP27

แชร์:

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “GC Decarbonization: The Path to Net Zero” ในงาน Net-Zero Transformation: D-emission for Our Sustainable Future ซึ่งจัดโดย Thailand Greenhouse Gas Management Organization ณ UN Climate Change Pavilion, COP27 โดยในปีนี้งาน COP27 จัด ณ เมือง Sharm El Sheikh ประเทศอียิปต์

ดร.ชญาน์ ได้กล่าวว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นประเทศหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุดของโลก โดยผลกระทบนั้นครอบคลุมถึง สภาพอากาศที่รุนแรงซึ่งส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ค่า GDP ที่ลดลง และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องเร่งดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ดร.ชญาน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลที่ได้สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการสื่อสาร ด้านสุขภาพ และการขนส่ง โดย GC ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Net Zero ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะลดลง 20% ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 พร้อมปรับโครงสร้างสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. Efficiency-driven: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงาน 2. Portfolio-driven: การปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยที่ยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร 3. Compensation-driven: การประยุกต์การดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ พร้อมค้นหาเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนนมาสนับสนุนการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวสาร

ข่าวสาร
24 กันยายน 2564
GC มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ LUFFALA ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนระยอง ส่งต่อความห่วงใยให้การบินไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
18 พฤษภาคม 2563
GC สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ "ส่งพลาสติกกลับบ้าน"
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กรกฎาคม 2562
แสนสิริ จับมือ GC สร้าง Green Society เต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Circular Living
อ่านเพิ่มเติม