28 สิงหาคม 2560

ร่วมรักษ์ทะเลไทย สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้ขยะจากท้องทะเลกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

แชร์:

ครั้งแรกที่ขยะในทะเลไทย ถูกนำมาสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ เพิ่มมูลค่า ให้เป็นสินค้าแฟชั่นในโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

#GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GCChemistryforBetterLiving

วิดีโอ

วิดีโอ
16 กันยายน 2563
รายการทางสายสุข @My Way ปี 2 EP.15 ชิวชิมริมทะเล @แกลง
อ่านเพิ่มเติม
วิดีโอ
28 สิงหาคม 2562
การออกแบบให้พร้อมสำหรับการนำมาใช้ใหม่: นวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืนตามหลัก Circular Economy กับ รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต
อ่านเพิ่มเติม
วิดีโอ
12 กรกฎาคม 2562
Upcycling the Oceans, Thailand @Circular Living Symposium 2020 EP 2
อ่านเพิ่มเติม