28 สิงหาคม 2560

ร่วมรักษ์ทะเลไทย สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้ขยะจากท้องทะเลกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

แชร์:

ครั้งแรกที่ขยะในทะเลไทย ถูกนำมาสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ เพิ่มมูลค่า ให้เป็นสินค้าแฟชั่นในโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

#GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GCChemistryforBetterLiving

วิดีโอ

วิดีโอ
07 พฤษภาคม 2563
เจลแอลกอฮอล์เคมีภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัส
อ่านเพิ่มเติม
วิดีโอ
03 เมษายน 2563
GC ร่วมสู้วิกฤติโควิด-19 มอบเสื้อกาวน์ให้แพทย์ 12 โรงพยาบาล [สุขแบบไทยใจพอเพียง 3 เมษายน 2563 ช่อง 5]
อ่านเพิ่มเติม
วิดีโอ
19 พฤศจิกายน 2562
‘พลาสติกชีวภาพ’ ทางเลือกใหม่ของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม