28 สิงหาคม 2560

ร่วมรักษ์ทะเลไทย สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ให้ขยะจากท้องทะเลกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

แชร์:

ครั้งแรกที่ขยะในทะเลไทย ถูกนำมาสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ เพิ่มมูลค่า ให้เป็นสินค้าแฟชั่นในโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

#GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GCChemistryforBetterLiving

วิดีโอ

วิดีโอ
30 กรกฎาคม 2563
จาก Circular Economy สู่ Circular Living [ a day Bulletin]
อ่านเพิ่มเติม
วิดีโอ
31 กรกฎาคม 2561
Upcycling The Oceans, Thailand by GC
อ่านเพิ่มเติม
วิดีโอ
29 พฤษภาคม 2560
GC ซั้งเชือก บ้านแห่งชีวิต/Sung Cheuk: The Floating Marine Habitat
อ่านเพิ่มเติม