วิดีโอ

วิดีโอ
เครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2
วิดีโอ
GC ชวนคนไทยร่วมโครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [Morning, Thailand]
วิดีโอ
ฮาวทูแยก: รู้จักวิธีแยกขยะอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [GDH]
วิดีโอ
GC ผ่านไปด้วยกัน
วิดีโอ
GC ผสานพลัง หยุดยั้งการระบาดโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมปิโตรเคมี [เราปรับ โลกเปลี่ยน]
วิดีโอ
EVERYTHING: Trashpresso Funtastic Upcycling Plastics
วิดีโอ
ค่ายปลุกฝัน ปั้นดาว ปี 3 by GC
วิดีโอ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตระหนักรู้สู่การปฏิบัติจริงกับ GC Circular Living Symposium 2020 [ Iameverything ]
วิดีโอ
[ Iameverything ] ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตระหนักรู้สู่การปฏิบัติจริงกับ GC Circular Living Symposium 2020 ปีที่ 2
วิดีโอ
เปิด 4 ขั้นตอนง่ายๆ ของเครื่อง #Trashpresso โรงงานอัพไซเคิลเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทย
วิดีโอ
Special Scoop Trashpresso Funtastic Upcycling Plastic
วิดีโอ
กลุ่ม ปตท. นำร่องติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ Floating Solar [PPTV]