วิดีโอ

วิดีโอ
Upcycling the Oceans, Thailand @Circular Living Symposium 2019 EP 1
วิดีโอ
วัดจากแดง เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นบุญและเงิน
วิดีโอ
GC ร่วมสร้างไลฟ์สไตล์ลดขยะกับโครงการก้าวคนละก้าว
วิดีโอ
ผ้าบังสุกุลจีวรจากขวดพลาสติกรีไซเคิล
วิดีโอ
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเหล่าพนักงาน GC Group ร่วมสนับสนุนสินค้าจาก Upcycling the Oceans, Thailand
วิดีโอ
Upcycling the Oceans, Thailand
วิดีโอ
Waste has value by Javier Goyeneche
วิดีโอ
Upcycling the Oceans, Thailand - The 1st Collection ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการใช้ชีวิตแบบ Circular Living
วิดีโอ
Upcycling the Oceans, Thailand โครงการสำคัญ ผลักดัน GC Circular Living
วิดีโอ
'รักษ์โลก' อย่าเอาแต่พูด ถึงเวลาแล้วที่ 'รักษ์โลก..ต้องแสดงออก'
วิดีโอ
GC จัด Workshop การถักผลิตภัณฑ์ PE Recycle ให้ชุมชนจังหวัดระยอง
วิดีโอ
คิดก่อนเทกับ GC