วิดีโอ

วิดีโอ
ล้านความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน
วิดีโอ
GC AGM 2021 ร่วมห่างไกล COVID-19 และห่วงใยสิ่งแวดล้อม จัดงานในรูปแบบ Sustainable Event
วิดีโอ
อว. วช. มอบชุด PAPR หน้ากากกันเชื้อโรค อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ สำนักการแพทย์ กทม. รับมือโควิด-19
วิดีโอ
GC ชวนคนไทยร่วมโครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [Morning, Thailand]
วิดีโอ
ฮาวทูแยก: รู้จักวิธีแยกขยะอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [GDH]
วิดีโอ
GC ผ่านไปด้วยกัน
วิดีโอ
GC ผสานพลัง หยุดยั้งการระบาดโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมปิโตรเคมี [เราปรับ โลกเปลี่ยน]
วิดีโอ
GC ในฐานะสมาชิก United Nations Global Compact ระดับสูงสุด เพียงองค์กรเดียวในประเทศไทย
วิดีโอ
“หุ่นยนต์แบ่งปัน” นวัตกรรมเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ [ThaiPBS]
วิดีโอ
มจพ. ส่งมอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ให้คณะแพทย์ฯ วชิรพยาบาล [ข่าวเที่ยง NBT]
วิดีโอ
AGM 2020
วิดีโอ
GC Group สนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติกในการผลิตเพื่อบุคลากรทางการแพทย์