โครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษ และฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ GC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องดังกล่าว มีรูปแบบไม่ซับซ้อน ราคาไม่สูง ประชาชนสามารถใช้เป็นต้นแบบในการจัดสร้างได้เอง

เพราะปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นหนึ่งในวิกฤติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เราพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ไข เพื่อเคียงข้างคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา GC จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยระยะแรก มูลนิธิได้สร้างเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ จำนวน 13 เครื่อง โดย GC ได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างจำนวน 8 เครื่อง และทดสอบนำร่องใช้งานใน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และบริเวณโดยรอบวังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักการระบบบำบัดแบบเวนทูรีสครับเบอร์ (Venturi Scrubber) ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ที่ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ติดมากับมวลอากาศ

ต่อมา GC สนับสนุนบุคลากรนักวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ 2

โดยใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรอง (Filter) ซึ่งออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพแล้วพบว่า มีค่าฝุ่นที่ลดลงอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่น PM 2.5 ประมาณ 95.7 % โดยเมื่อทดสอบในห้องระบบปิด พบว่า บำบัดฝุ่น PM 2.5 ปริมาณ 500-700 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้เหลือเพียง 20-30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อทดสอบในระบบเปิด สามารถบำบัดฝุ่น PM 2.5 ปริมาณ 700-2,000 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้เหลือเพียง 50-60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

อีกคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ การติดตั้งตัวกรอง ที่มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นถึง 3 ชั้น ช่วยยืดอายุการใช้งานและทำให้ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องไม่มาก โดยตัวกรองชั้นที่ 1 ประกอบด้วย Pre-Filter เป็นการกรองหยาบ ชั้นที่ 2 เป็น Medium Filter เป็นไส้กรองชนิดถุง ชั้นที่ 3 Fine Filter เพื่อการกรองละเอียด สามารถกรองฝุ่น ePM1 (ขนาด 0.3 - 1 ไมครอน) ได้เฉลี่ย 95% ตามมาตรฐานแผ่นกรองอากาศ EN 779 : 2012 หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ISO 16890 : 2016

ทั้งนี้ เครื่องดังกล่าว มีรูปแบบไม่ซับซ้อน ราคาไม่สูง ประชาชนสามารถใช้เป็นต้นแบบในการจัดสร้างได้เอง โดย GC ได้ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ 2 นี้ ให้แก่มูลนิธิฯแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ข้อมูล ณ เมษายน 2564