โครงการโรงเรียนวัดเขาสาปโมเดล

GC ร่วมสร้างฝันสามเณรเยาวชน เติมเต็มอนาคตทางการศึกษากว่า 25 ปี

โครงการเพื่อช่วยสานฝันสามเณร “โรงเรียนมงคลวิทยา” หรือ “วัดเขาสาป” ให้ได้รับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น – ปลาย และให้การอุปถัมภ์ต่อเนื่องสำหรับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จนจบปริญญาตรี เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เจริญรู้ในทางธรรมและทางโลกควบคู่กันไป เพื่ออนาคตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ลองหลับตานึก..ในวันที่เรายังเป็นเด็ก เรามีความฝันอย่างไรกันบ้าง ยังจำได้ไหม หลายคนก็คงนึกฝันว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้เรียนสูงๆ มีบ้านหลังใหญ่ ทำงานดี และสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ ใช่ไหมล่ะ

เช่นเดียวกับสามเณร “โรงเรียนมงคลวิทยา” หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม “วัดเขาสาป” นับร้อยรูปที่ยังอยู่ในวัยมัธยมศึกษา และยังไม่หยุดตามหาฝันที่จะเป็นผู้ที่มีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม น้องๆ สามเณรหลายรูปต้องยอมพลัดพรากจากพ่อแม่อันเป็นที่รัก บางรูปต้องรอเวลาฟ้าฝนเปิดทางถึงจะสามารถออกจากดอยเพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดระยองได้ หรือแม้แต่บางคนก็ต้องเลือกจะให้มีชีวิตรอดจากความหิวโหยด้วยการออกบวช โดยหวังว่าจะได้รับโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่ออนาคตที่ดี และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

พระอธิการวิทยา จิตฺตธมฺโม เจ้าอาวาส วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป) เล่าว่า “ชีวิตของเด็กที่ยากไร้เป็นความหดหู่สิ้นหวัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอิ่มท้อง หรือแม้แต่การได้รับการศึกษา ก็เป็นสิ่งที่ยากแก่การจะเข้าถึง ประกอบกับปัญหายาเสพติด ที่มักจะมาควบคู่กับเยาวชนที่ยากไร้ และด้วยความที่ไม่ต้องการให้เยาวชนเหล่านั้นต้องหมดหวัง จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร้างโรงเรียนวัดขึ้นมาเพื่อพัฒนาการศึกษาขึ้นมา เพราะอยากให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสได้มีความฝันให้ไกล และไปให้ถึง โดยเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และให้การอุปถัมภ์นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จนจบปริญญาตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มาเป็นเวลาถึง 35 ปีแล้ว”

เพราะโรงเรียนแห่งนี้สร้างด้วยความเมตตา ด้วยความหวัง และให้ปัญญาแก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง รวมทั้งด้วยความเชื่อที่ว่า “การพัฒนาเยาวชน คือรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศชาติ” GC หรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสานต่อความดีงามจากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อแรงสนับสนุนให้กับโรงเรียนมงคลวิทยาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 25 ปี ซึ่งมีเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาแล้วกว่า 1,600 คน โดย GC และบริษัทในกลุ่มได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรครูต่างชาติ และส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยได้นำสถาบันกวดวิชามาร่วมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทยังได้ใช้ความรู้ความสามารถในการร่วมวางแผนด้านการศึกษา และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสามเณรด้วย

ผลจากความมุ่งมั่นมานะ ทั้งในด้านการปฏิบัติธรรมและการเรียนหนังสือของสามเณร ประกอบกับการทุ่มเททำงานด้วยแรงกายแรงใจของคณะครู และจากการได้รับแรงส่งเสริมทางปัญญาจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา สามเณรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 รูป สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐได้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนวัดในจังหวัดระยองให้มีศักยภาพสูงสุด ไปพร้อมกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อมูล ณ เมษายน 2564