19 มีนาคม 2561

จากเสม็ดสู่ภูเก็ต “Upcycling the Oceans, Thailand” เดินหน้าแก้ปัญหาขยะพร้อมคืนความสวยงามให้ทะเลไทย ปีที่ 2

แชร์:

ภารกิจบริหารจัดการปัญหาขยะและคืนความสวยงามให้ท้องทะเลไทยถือเป็นปณิธานอันแน่วแน่ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตั้งใจจะทำให้เกิดเป็นจริงขึ้น ด้วยเหตุนี้ โครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” ที่ทาง PTTGC ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ (Ecoalf) จึงยังคงถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายพื้นที่เป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าเดิม หลังจากช่วงปีก่อนที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี

สำหรับ Upcycling the Oceans, Thailand ปีที่ 2 PTTGC และคณะฯ ได้เดินหน้าสานต่อความตั้งใจ กันที่ “เมืองไข่มุกแห่งอันดามัน” จ.ภูเก็ต ซึ่งงานนี้ นอกจากจะได้รับเกียรติจากนายวิระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเลแล้ว ยังได้ศิลปินดาราจิตอาสาอย่าง ปู-ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก, อเล็กซ์ เรนเดล และขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์ มาร่วมดำน้ำและเก็บขยะบริเวณชายหาดกับเหล่าอาสาสมัครกว่า 1,000 คนด้วย

ทั้งนี้ ผลสำเร็จของ Upcycling the Oceans, Thailand ที่จังหวัดภูเก็ตนี้ ผ่านพ้นไปอย่างน่าประทับใจทีเดียว โดยสามารถเก็บขยะในพื้นที่ชายหาดหลายๆ จุดของ จ.ภูเก็ต ได้ปริมาณรวมกันถึง 672.1 กิโลกรัม ซึ่งแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ ได้แก่ หาดในยาง จำนวน 294.4 กิโลกรัม, หาดในหาน จำนวน 315.8 กิโลกรัม และหาดป่าตอง จำนวน 61.9 กิโลกรัม นอกจากนี้ ขยะในทะเลที่ได้จากการดำน้ำเก็บขยะนั้น ยังสามารถเก็บได้มากถึง 180.5 กิโลกรัมอีกต่างหาก

อย่างไรก็ตาม กับการบริหารจัดการขยะจำนวนมากที่เก็บได้นั้น PTTGC ได้นำเอาหลักการ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยได้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างสรรค์การแปรรูปขยะ ให้กลายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด

ยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการฯ และจัดกิจกรรมเก็บขยะในทะเลที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง นั้น จากความร่วมมือของพันธมิตรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชน ทำให้โครงการสามารถขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ โดยสามารถรวบรวมขยะจำนวน 10 ตัน มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบและพัฒนาเป็นผืนผ้าผืนแรกจากขยะพลาสติกใต้ทะเลของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ได้สำเร็จและได้นำมาออกแบบจนกลายเป็นสินค้าแฟชั่น หรือ

สำหรับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นั้น นับเป็นการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ปัญหาขยะเต็มทะเล ซึ่งมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่ยังถือเป็นการตอบรับนโยบายของภาครัฐในการกำจัดขยะ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

ซึ่งจากการขับเคลื่อนของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ที่ยังคงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ก็น่าจะทำให้ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนความสวยงามให้แก่ชายหาดและท้องทะเลไทย พร้อมๆ กันกับสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบนั้น สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ไม่ยาก และจะมีการอัพเดตเรื่องราวดีๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง

#CircularEconomy #Upcycling

Feature Stories

Feature Stories
20 มิถุนายน 2565
คืนคุณค่าพลาสติกใช้แล้ว ด้วยนวัตกรรม PCR
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
29 กันยายน 2563
ลงมือจริง วัดผลได้ วิถีของ GC
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
18 พฤษภาคม 2563
4 New Normal ..สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลัง COVID-19
อ่านเพิ่มเติม