28 มีนาคม 2563

นวัตกรรมฝีมือคนไทย หน้ากากอนามัยแบบซักได้ จากผ้าผสมเส้นใยพลาสติก

แชร์:

Feature Stories

Feature Stories
09 ธันวาคม 2565
Sustainable Financing : ลงทุนตอบโจทย์ ESG เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
10 พฤศจิกายน 2564
WhiteOlet Café คาเฟ่แสนสุข สร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
24 กุมภาพันธ์ 2563
GC ThinkCycle Bank: ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล ก้าวแรกในโรงเรียนที่เปลี่ยนการทิ้งขยะไปสู่การออมด้วยมือเล็กๆ ของเด็กนักเรียน
อ่านเพิ่มเติม