28 มีนาคม 2563

นวัตกรรมฝีมือคนไทย หน้ากากอนามัยแบบซักได้ จากผ้าผสมเส้นใยพลาสติก

แชร์:

Feature Stories

Feature Stories
14 ธันวาคม 2563
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตระหนักรู้สู่การปฏิบัติจริงกับ GC Circular Living Symposium 2020 ปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
27 เมษายน 2561
iMeeting Room ห้องประชุมระบบอัจฉริยะ
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 สิงหาคม 2560
โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)
อ่านเพิ่มเติม