25 พฤษภาคม 2563

เปลี่ยนเศษพลาสติกฟิล์มเป็น จี้ ยั่ง ยืน ยง ..เครื่องรางเพื่อชีวิตและโลกที่ยั่งยืน ในโครงการ Upcycling Upstyling

แชร์:

นอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเศษพลาสติกที่เหลือจากกระบวนการผลิตแล้ว ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการขึ้นรูปพลาสติกและนักออกแบบชั้นนำในโครงการ Upcycling Upstyling ยังนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทแฟชั่นและไลฟ์สไตล์อย่าง จี้ ยั่ง-ยืน-ยง จากพลาสติกรีไซเคิล โดยบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด และคุณศรัณญ อยู่คงดี นักออกแบบผลิตภัณฑ์จาก SARRAN ที่เน้นกระบวนการค้นคว้าทดลอง และใช้ประโยชน์จากวัสดุ โดยนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิต

ผลงาน จี้ ยั่ง-ยืน-ยง จากพลาสติกรีไซเคิล

คุณเชษฐพงษ์ มีแทน Senior Innovator บริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด เล่าให้เราฟังว่ากว่าจะมาเป็นจี้ ยั่ง-ยืน-ยง จากพลาสติกรีไซเคิลนั้น ทั้งตัวเขาและดีไซเนอร์ได้ระดมความคิดกันอย่างหนักว่า จะเพิ่มมูลค่าให้กับเศษพลาสติกที่เหลือจากกระบวนการผลิตฟิล์มในโรงงานให้มากกว่าแค่ขายเป็นเศษให้ผู้รับซื้อทั่วไปได้อย่างไร

ทีมงานจากบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด และคุณศรัณญ อยู่คงดี นักออกแบบผลิตภัณฑ์

Plastissimo Film มีวัสดุใดที่คุณเชษฐพงษ์คิดว่าควรเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่า

“เศษพลาสติกฟิล์ม ซึ่งเป็นฟิล์มประเภท Barrier film ใช้ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน มีส่วนผสมหลายอย่างในโครงสร้างฟิล์ม และด้วยโครงสร้างที่มีส่วนผสมหลายอย่างนี้ จึงไม่นิยมนำฟิล์มประเภทนี้ ไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลกลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตฟิล์มอีกครั้ง เราจึงมีทางเลือกแค่ขายเศษฟิล์มชนิดนี้ทิ้งไป คนที่รับซื้อก็จะนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก รีไซเคิลสำหรับงานฉีด ผลิตเป็นอุปกรณ์พลาสติกแข็งต่อไป จึงมองหาช่องทางที่จะรีไซเคิลฟิล์มนี้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าขยะพลาสติกของโรงงาน”

เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ Upcycling Upstyling รูปแบบการจัดการเศษวัสดุของ พลาสติสสิโม่ฟิล์ม เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร

“มุมมองการจัดการเศษฟิล์มเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกับคุณศรัณญ หลังจากพูดคุยกับทีมงานของผม เราเห็นตรงกันว่า คุณศรัณญเป็นนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์มาก โดยเฉพาะไอเดียด้านการตลาด การสื่อเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ จนทำให้ชิ้นงานธรรมดาชิ้นหนึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ หลังจากประชุมกันเสร็จ พวกเราอยากเริ่มลงมือทำอะไรสักชิ้นขึ้นมาทันทีเลย”

คุณศรัณญ อยู่คงดี นักออกแบบผลิตภัณฑ์ จี้ ยั่ง-ยืน-ยง จากพลาสติกรีไซเคิล

มีแนวความคิดอย่างไร ในการนำพลาสติกรีไซเคิล มาต่อยอดเป็นชิ้นงานที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ในฐานะนักออกแบบ เวลาคิดผลิตชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่ง เราไม่ได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบแค่กระบวนการผลิต แต่ยังต้องคำนึงถึงสิ่งที่เหลือจากการผลิต ผมถือว่า เป็นความรับผิดชอบต่อโลก และยิ่งถ้าได้มีโอกาสนำสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิต หรืออีกความหมายหนึ่งคือเศษวัสดุหรือสิ่งที่เป็นขยะในอุตสาหกรรม มาสร้างสรรค์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและทำให้คนมองเห็นคุณค่าได้ นั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในมุมมองของผม ซึ่งสำหรับ พลาสติสสิโม่ฟิล์ม เศษฟิล์มประเภท Barrier film เป็นเศษวัสดุเดียวในโรงงาน หากเราสามารถใช้ประโยชน์ได้หมดด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็จะไม่มีขยะพลาสติกเหลือในโรงงานเลย

แนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับ จี้ ยั่ง-ยืน-ยง คืออะไร?

“งานออกแบบเบื้องต้น ผมใช้คำว่า “ยั่งยืน” “ยืนยง” “ยั่งยืนยง” เป็นการพูดถึงความแข็งแรงและความคงทนของพลาสติกที่จะอยู่คู่โลกไปอีกนาน เพื่อเป็นการผูกโยงไปถึงเครื่องรางหรือการอวยพรในปัจจุบัน ผมคิดว่า คำนี้เป็นคำที่ล้อเลียนจากการที่คนมองว่าพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ และอยู่คู่โลกเราไปอีกนาน แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเราสามารถเลือกใช้พลาสติกให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน และบริหารจัดการหลังการใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่หรือต่อยอดเป็นการผลิตสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ก็จะสามารถจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน คำว่า ยั่งยืนยง จึงสื่อถึงการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่คู่กับพลาสติกต่อไปได้อย่างยาวนานโดยไม่มีผลเสียหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเราต้องยอมรับว่า พลาสติกก็ยังมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านการใช้งานในสินค้าหลายประเภทที่ยังหาวัสดุชนิดอื่นมาทดแทนได้ยาก

ความประทับใจที่มีต่อโครงการ Upcycling Upstyling

“ผมชอบแนวคิด ที่เรามองข้ามว่าสิ่งเหล่านี้คือ ”ขยะ” และมองเห็นคุณค่า รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได้ พลาสติกถูกสร้างมาเพื่อทำให้ชีวิตของมนุษย์นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นมนุษย์ก็ควรจะปฏิบัติต่อพลาสติกด้วยความรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกัน โครงการ Upcycling Upstyling ควรจะถูกผลักดันให้เข้าไปสู่กระบวนการออกแบบในทุกสายอาชีพ เพราะพลาสติกมีบทบาทในทุกวงการ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเสื้อผ้า สถาปัตยกรรม อาหาร และการบริการ พลาสติกไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี แต่เพราะเราไม่ปฏิบัติกับพลาสติกอย่างถูกวิธีต่างหาก นั่นคือผลของมนุษย์ที่เป็นผู้กระทำ ดังนั้น คนทุกคนควรมีบทบาทและให้ความสำคัญกับการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและเข้าใจกระบวนการจัดเก็บคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกต้อง”

บริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด กำลังวางแผนให้เกิดการผลิตจริง เพื่อให้ทุกคนได้ครอบครอง จี้ ยั่ง-ยืน-ยง ในเร็ว ๆ นี้ เชื่อว่า เราทุกคนจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเรากับพลาสติกจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เคยจินตนาการ

Feature Stories

Feature Stories
12 เมษายน 2565
“ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ถนนในฝัน ต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของพวกเราทุกคน
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
07 กุมภาพันธ์ 2565
GC จับมือสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (low carbon destination) เส้นทางแห่งความสุขแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
18 กุมภาพันธ์ 2562
Bangkok Design Week 2019: ต่อยอดไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกเพื่อตอบโจทย์อนาคตด้วยการแต่งแต้มความสร้างสรรค์ให้ย่านเก่าเจริญกรุง
อ่านเพิ่มเติม