24 กรกฎาคม 2562

Care the Bear ทำไมใครๆ ต้องแคร์หมี ?

แชร์:

หากใครไปร่วมงาน GC Circular Living Symposium 2019 เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คงได้เห็นวิดีโอชื่อ “U Care the Bear – V Care the World” ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดทำขึ้น โลดแล่นบนจอขนาดยักษ์ก่อนงานเริ่ม พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่า การจัดอีเวนท์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับหมีอย่างไรกันนะ เรามีคำตอบให้คุณครับ

Care the Bear หรือชื่อเต็มๆ ว่า “Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event” เป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะ โลกร้อนด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ เพราะก๊าซเรือนกระจกนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะการทำให้ธารน้ำแข็งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลกละลาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า Care the Bear และข้อปฏิบัติง่ายๆ 6 ประการ คือ

  1. เริ่มจากการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ร่วมงานเดินทางโดยรถสาธารณะ หรือทางเดียวกันมาด้วยกันแบบ Carpool เพื่อลดพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทาง
  2. ส่งเสริมการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในงานด้วยวิธีต่างๆ อาทิ การสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลแทนการแจกเอกสารในงาน เป็นต้น
  3. งดใช้โฟม ( โพลิสไตรีน หรือ PS ) ทั้งสำหรับตกแต่งสถานที่หรือเป็นภาชนะใส่อาหารในงาน
  4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น การใช้หลอด LED ฯลฯ โดยกำหนดเป็นข้อตกลงการจัดซื้อ จัดจ้างระหว่าง ผู้จัดงาน (ออร์แกไนเซอร์) และผู้ว่าจ้าง รวมถึงการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆ เท่าที่ทำได้ เช่น การเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นต้น
  5. วางแผนการออกแบบ การใช้อุปกรณ์ตกแต่ง เน้นการใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมา Reuse / Recycle ได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในงาน จะไม่กลายเป็นขยะ หรือเหลือเป็นขยะน้อยที่สุด
  6. เชิญชวนให้ทุกคน ตักอาหารแต่พอดี เพราะการรับประทานเหลือ นอกจากจะสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังก่อให้เกิดขยะแบบไม่จำเป็นอีกด้วย

อ๊ะๆ แต่ข้อมูลทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมา ต้องได้รับการกรอกลงใน Eco-Event Kit ที่ SET ออกแบบไว้ ตัวไฟล์ ก็จะสรุปปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากงาน Event ดังกล่าวออกมาให้ทันที ผลที่ออกมาจะบอกได้ว่าคุณลดคาร์บอนฟุตพริ้นและช่วยเจ้าหมีขั้วโลกให้มีอยู่ดีมีสุขต่อไปได้มากน้อยเพียงใด

GC เริ่มแล้ว และคุณเริ่มรึยังครับ หากไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ติดต่อสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมของ SET โทร 02 009 9999 หรือ 02 009 9489 / 02 009 9480 ได้เลย

สรุปการลดปริมาณ Carbon Footprint จากการจัดงาน Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet

Feature Stories

Feature Stories
28 กันยายน 2565
มาร่วม ลด เวียน เปลี่ยนโลก ได้ที่บูธ GC งาน SX 2022
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
06 สิงหาคม 2563
Circular Economy สู่ Circular Living ความยั่งยืนแห่งอนาคตที่สร้างจากความร่วมมือของทุกคน (A Day)
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
04 กันยายน 2560
นวัตกรรมใหม่ของถุงทวารเทียม เพราะคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีความสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม