22 ตุลาคม 2562

จุลกฐินรีไซเคิล กุศลใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แชร์:

เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาคงเฝ้ารอที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “พิธีทอดกฐิน” ซึ่งกระทำเพียงปีละครั้ง นอกจากกฐินแล้ว ก็ยังมี “จุลกฐิน” คือ การทอดกฐินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วน โดยอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมากเพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว เริ่มตั้งแต่ตัดเย็บ ย้อม และถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่ง ดังนั้นโบราณจึงนับถือกันว่าการทำจุลกฐินมีอานิสงส์มากยิ่งนัก เพราะต้องใช้ความอุตสาหพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดา

วัดจากแดง ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกวัดหนึ่งที่ทำจุลกฐิน แต่เป็นไป ในรูปแบบสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร นั่นคือการทำ “จุลกฐินรีไซเคิล” ที่ใช้เส้นใยจากขวดพลาสติก รีไซเคิลมาถักทอร่วมกับฝ้าย แต่มิได้ละทิ้งขั้นตอนสำคัญตามพุทธบัญญัติ ตั้งแต่การปั่นฝ้าย ทอ กะ ตัด เย็บ ย้อม เข้าไตร จากนั้นจึงตัดผ้าทอจากกี่ ตัดแยกขัณฑ์ เย็บ ย้อมตลอดวันที่ 19 ตุลาคม 2562 จากนั้นในวันรุ่งขึ้นจึงถวายผ้าจุลกฐินเป็นพุทธบูชา

แนวคิดจุลกฐินรีไซเคิลมีจุดเริ่มต้นเมื่อต้นปี 2561 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และได้พบพระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง ซึ่งเห็นพนักงานใส่เสื้อยืดที่ผลิตจากเส้นใยขยะพลาสติก จึงเกิดแรงบันดาลใจว่า ในเมื่อขยะผลิตเสื้อได้ก็น่าจะผลิตจีวรได้เช่นกัน

ที่ผ่านมา GC ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญริเริ่มการถักทอจีวรรีไซเคิล ตั้งแต่การนำขวดพลาสติก PET ชนิดใสที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการ Upcycling ใส่นวัตกรรมและแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล แล้วจึงถักทอด้วยการใช้เส้นใย Recycled Polyester ผสมกับเส้นใย Cotton และเส้นใย Recycled Polyester Zinc ช่วยลดกลิ่นอับด้วยคุณสมบัติ Antibacterial จึงทำให้นุ่งห่มสบาย ไม่ร้อน ไม่อับชื้น ซักแห้งไว ไม่ยับง่าย เหมาะสมกับสภาพอากาศในไทย โดยขยะขวด PET จำนวน 15 ขวด สามารถผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน และถ้าผลิตเป็น ผ้าไตรจีวร 1 ชุด ใช้ขวด PET ทั้งสิ้น 60 ขวด การตัดเย็บผ้าไตรทั้งหมดเป็นฝีมือจากชาวบ้านแห่ง คุ้งบางกระเจ้า นับเป็นจีวรรีไซเคิลผืนแรกของโลกที่ถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติด้วยฝีมือคนไทย และเริ่มเป็นที่สนใจทั้งวัดในไทยและในต่างประเทศมากขึ้น

นอกจากกุศลอันยิ่งใหญ่จากการถวายผ้าจุลกฐินรีไซเคิล ประจำปี 2562 พร้อมการลดขยะในชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้ว ชาวบ้านในชุมชนคุ้งบางกะเจ้ายังมีรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดเครือข่ายชุมชน ที่เข้มแข็ง เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด ตามแนวคิด GC Circular Living เป็นเคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุขอย่างแท้จริง

สนใจจีวรรีไซเคิล ติดต่อ

วิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์: 0 2464 1122, 08 1643 5175

Feature Stories

Feature Stories
10 เมษายน 2563
GC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกเพื่อวงการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
28 พฤษภาคม 2562
GC กับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พลังสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยแรงนวัตกรรมขององค์กร
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
15 พฤศจิกายน 2561
เส้นทางแห่งความสุข...ด้วย Bio Plastics พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
อ่านเพิ่มเติม