17 สิงหาคม 2560

โครงการนักฟุตบอลน้อย พีทีที โกลบอล เคมิคอล สานฝันเด็กระยองสู่นักฟุตบอลอาชีพ

แชร์:

สุขภาพคือสิ่งสำคัญ จะดีแค่ไหนถ้าเราวางรากฐานสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะเราเชื่อว่ากีฬาจะช่วยสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจ การปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC จึงได้ริเริ่ม “โครงการนักฟุตบอลน้อย” ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลพีทีที ระยอง โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน สนับสนุนให้เยาวชนที่มีใจรักและชื่นชอบกีฬาฟุตบอลได้พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องจากผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ และมีโอกาสลงแข่งขันเพื่อพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่การพัฒนาการเล่นฟุตบอลในระดับมืออาชีพต่อไป  โดยดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 (2558--ปัจจุบัน) และได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากจังหวัด ชุมชน สโมสรฟุตบอลผู้ปกครองและเยาวชน ปัจจุบันนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ Academy ชั้นนำในประเทศแล้วจำนวน 4 ราย

สำหรับกิจกรรมในโครงการนักฟุตบอลน้อยประจำปี 2560 ประกอบด้วย 

  • PTT Rayong Youth League 2017 เป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 9 คน รุ่นอายุ 8 ปี 10 ปี และ 12 ปี จำนวนรุ่นละ 8 ทีม จัดการแข่งขันตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤศจิกายน 2560  ณ สนามฟุตบอลสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสนามฟุตบอล PTTGC สำนักงานจังหวัดระยอง 
  • PTTGC Football Clinic 2017 เป็นโครงการฝึกสอนทักษะฟุตบอลเบื้องต้นให้กับเยาวชนอายุ 8-12 ปี จำนวน 150 คน ในช่วงปิดเทอม (พฤษภาคมและตุลาคม 2560) โดยทีมผู้ฝึกสอนจาก พีทีที ระยอง อะคาเดมี นอกจากนั้นยังมีการสร้างเครือข่าย Academy กับครูพลศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง โดยการจัดอบรมผู้ฝึกสอนให้กับครูพลศึกษา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2560
โครงการนักฟุตบอลน้อย

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม: Growth

วัตถุประสงค์
  • เสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ และการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว
  • สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนที่มีความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศได้ในอนาคต
  • สร้างโอกาสให้เยาวชนระยอง ผ่านการทดสอบ เข้าสู่ PTT Rayong Academy และโอกาสที่จะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพมากขึ้น
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ PTTGC และสโมสรฟุตบอล PTT Rayong
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม
  • เยาวชนระยองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
  • จำนวนนักฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ Academy

Feature Stories

Feature Stories
07 กรกฎาคม 2562
ขยะเป็นศูนย์: โมเดลลดขยะด้วยไบโอพลาสติกของจุฬาฯ ที่ลูกค้ายินดีจ่ายเพิ่ม 2 บาทเพื่อช่วยโลก
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
15 พฤศจิกายน 2561
เส้นทางแห่งความสุข...ด้วย Bio Plastics พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 สิงหาคม 2560
โครงการประชารัฐด้านการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม