12 ตุลาคม 2561

เปลี่ยนโลกทัศน์ของคุณไปกับเรา

แชร์:

เมื่อ PTTGC สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Customer Solution Center หรือ CSC ที่สร้าง Collaboration model ร่วมกับลูกค้า และพันธมิตร ในการออกแบบ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากขยะพลาสติกให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยตัวอย่างผลสำเร็จของการต่อยอดโครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากแนวคิดและการออกแบบของนักออกแบบชั้นนำ เช่น โครงการความร่วมมือระหว่าง CSC และ Mobella ผู้ผลิต Furniture.ในการนำผ้าที่ผลิตจากเส้นใย Recycle จากขยะขวดน้ำพลาสติกผลิตเป็น Stool หรือโครงการความร่วมมือกับนักออกแบบ VINN Pattaravarin และแสงฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก ในการนำเส้นใย Recycle Polyethylene มาผลิตเป็นเป็นสินค้าในกลุ่ม Fashion โครงการนำ waste ในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบของ Thinkk Studio มาผลิตเป็น Furniture Outdoor ใน Collection Chang and Friends และยังมีการนำ Recycle Propylene ผลิตเป็นกระเป๋า Agora และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร BOPE

นอกจากนี้ CSC ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงวัสดุและความสวยงาม โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล 3rd Asian Plastic Award 2019 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าชมและต่อยอดไอเดียใหม่ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

แล้วพบกันที่ CSC Studio ชั้น 1, Energy Complex อาคาร A เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Feature Stories

Feature Stories
15 ตุลาคม 2564
“กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เปลี่ยนขยะมาเป็นบุญเพียงแค่คุณรู้จักแยก
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
27 พฤษภาคม 2562
จีวรรีไซเคิลเพิ่มค่า ผ้าจากขยะลดกลิ่นอับ
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
15 มิถุนายน 2561
Pure Gold - Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง
อ่านเพิ่มเติม