12 ตุลาคม 2561

เปลี่ยนโลกทัศน์ของคุณไปกับเรา

แชร์:

เมื่อ PTTGC สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Customer Solution Center หรือ CSC ที่สร้าง Collaboration model ร่วมกับลูกค้า และพันธมิตร ในการออกแบบ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากขยะพลาสติกให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยตัวอย่างผลสำเร็จของการต่อยอดโครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากแนวคิดและการออกแบบของนักออกแบบชั้นนำ เช่น โครงการความร่วมมือระหว่าง CSC และ Mobella ผู้ผลิต Furniture.ในการนำผ้าที่ผลิตจากเส้นใย Recycle จากขยะขวดน้ำพลาสติกผลิตเป็น Stool หรือโครงการความร่วมมือกับนักออกแบบ VINN Pattaravarin และแสงฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก ในการนำเส้นใย Recycle Polyethylene มาผลิตเป็นเป็นสินค้าในกลุ่ม Fashion โครงการนำ waste ในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบของ Thinkk Studio มาผลิตเป็น Furniture Outdoor ใน Collection Chang and Friends และยังมีการนำ Recycle Propylene ผลิตเป็นกระเป๋า Agora และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร BOPE

นอกจากนี้ CSC ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงวัสดุและความสวยงาม โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล 3rd Asian Plastic Award 2019 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าชมและต่อยอดไอเดียใหม่ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

แล้วพบกันที่ CSC Studio ชั้น 1, Energy Complex อาคาร A เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Feature Stories

Feature Stories
14 ธันวาคม 2563
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตระหนักรู้สู่การปฏิบัติจริงกับ GC Circular Living Symposium 2020 ปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
25 พฤษภาคม 2563
ผสานพลังผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถุง Reuse สุดชิค ในโครงการ Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 พฤศจิกายน 2561
จากขยะสู่เสื้อ Upcycling the Oceans, Thailand
อ่านเพิ่มเติม