12 ตุลาคม 2561

เปลี่ยนโลกทัศน์ของคุณไปกับเรา

แชร์:

เมื่อ PTTGC สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Customer Solution Center หรือ CSC ที่สร้าง Collaboration model ร่วมกับลูกค้า และพันธมิตร ในการออกแบบ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากขยะพลาสติกให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยตัวอย่างผลสำเร็จของการต่อยอดโครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากแนวคิดและการออกแบบของนักออกแบบชั้นนำ เช่น โครงการความร่วมมือระหว่าง CSC และ Mobella ผู้ผลิต Furniture.ในการนำผ้าที่ผลิตจากเส้นใย Recycle จากขยะขวดน้ำพลาสติกผลิตเป็น Stool หรือโครงการความร่วมมือกับนักออกแบบ VINN Pattaravarin และแสงฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก ในการนำเส้นใย Recycle Polyethylene มาผลิตเป็นเป็นสินค้าในกลุ่ม Fashion โครงการนำ waste ในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบของ Thinkk Studio มาผลิตเป็น Furniture Outdoor ใน Collection Chang and Friends และยังมีการนำ Recycle Propylene ผลิตเป็นกระเป๋า Agora และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร BOPE

นอกจากนี้ CSC ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงวัสดุและความสวยงาม โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล 3rd Asian Plastic Award 2019 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าชมและต่อยอดไอเดียใหม่ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

แล้วพบกันที่ CSC Studio ชั้น 1, Energy Complex อาคาร A เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Feature Stories

Feature Stories
12 พฤษภาคม 2563
GC ดึงนวัตกรรมพลาสติกผลิตชุดเซฟหมอ-พยาบาลติดเชื้อโควิด-19 [Marketeer Online]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
07 พฤษภาคม 2563
DO & DON'T เมื่อพูดถึง COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
23 เมษายน 2563
ผู้ประกอบการพลาสติกรวมใจ เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤต COVID-19
อ่านเพิ่มเติม