12 ตุลาคม 2561

เปลี่ยนโลกทัศน์ของคุณไปกับเรา

แชร์:

เมื่อ PTTGC สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Customer Solution Center หรือ CSC ที่สร้าง Collaboration model ร่วมกับลูกค้า และพันธมิตร ในการออกแบบ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากขยะพลาสติกให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยตัวอย่างผลสำเร็จของการต่อยอดโครงการการบริหารจัดการขยะพลาสติก ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากแนวคิดและการออกแบบของนักออกแบบชั้นนำ เช่น โครงการความร่วมมือระหว่าง CSC และ Mobella ผู้ผลิต Furniture.ในการนำผ้าที่ผลิตจากเส้นใย Recycle จากขยะขวดน้ำพลาสติกผลิตเป็น Stool หรือโครงการความร่วมมือกับนักออกแบบ VINN Pattaravarin และแสงฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก ในการนำเส้นใย Recycle Polyethylene มาผลิตเป็นเป็นสินค้าในกลุ่ม Fashion โครงการนำ waste ในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบของ Thinkk Studio มาผลิตเป็น Furniture Outdoor ใน Collection Chang and Friends และยังมีการนำ Recycle Propylene ผลิตเป็นกระเป๋า Agora และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร BOPE

นอกจากนี้ CSC ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงวัสดุและความสวยงาม โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล 3rd Asian Plastic Award 2019 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าชมและต่อยอดไอเดียใหม่ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

แล้วพบกันที่ CSC Studio ชั้น 1, Energy Complex อาคาร A เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Feature Stories

Feature Stories
25 พฤษภาคม 2563
ผสานพลังผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถุง Reuse สุดชิค ในโครงการ Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
30 สิงหาคม 2562
‘เมืองอุตสาหกรรมต้องไม่ลืมราก’ ผศ.ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ กับการขุดค้นทางโบราณคดีของเมืองระยอง
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
07 มกราคม 2562
จาก 10 เมนูระยอง สู่เมนูเด็ดทั่วถิ่นไทย [Thairath]
อ่านเพิ่มเติม