21 กรกฎาคม 2560

PTTGC จับมือ ททท. จังหวัดระยอง และเชฟชุมพล ส่งมอบเมนูอร่อยห้ามพลาดประจำระยอง “10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล”

แชร์:

PTTGC  ร่วมกับ  จังหวัดระยอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)    คัดเลือกสุดยอดเชฟชุมชน ในโครงการเชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน by PTTGC ที่สร้างสรรค์เมนูโดนใจ   ซึ่งเชฟชุมพล เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย   ได้พัฒนาสูตรอาหาร 10 เมนูจากวัตถุดิบพื้นถิ่นและส่งมอบให้จังหวัดระยองเพื่อให้เป็นเมนูประจำจังหวัด สานต่อการพัฒนาอาหารถิ่นระยองให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ พร้อมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยอาหาร กระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจจังหวัดระยอง

คุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ   คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)     คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง   และเชฟชุมพล แจ้งไพร ที่ปรึกษา และ Ambassador โครงการ“เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” by PTTGC ร่วมเปิดงาน “เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง”      

โดยคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีนโนบายและความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดระยอง โดยจังหวัดระยอง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายและมีวัตถุดิบพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง-จันทบุรี และเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญเมนูอาหารไทย จัดโครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by PTTGC” เพื่อค้นหาเชฟชุมชนที่จะนำวัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์ “8 เมนู Signature Dish” ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น 8 เมนูประจำจังหวัดระยอง ร่วมกับ “10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” ที่เชฟชุมพลได้สร้างสรรค์สูตรอาหารขึ้นใหม่และส่งมอบให้กับจังหวัดระยอง นำไปเผยแพร่และอบรมสูตรอาหารทั้ง 10 เมนูให้กับผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือต้องการนำเมนูดังกล่าวไปเสริมที่ร้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ โครงการฯ จะจัดทำ Rayong Guide Brochure เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง เพื่อแนะนำอาหารและร้านอาหารของเชฟจังหวัดระยอง ที่เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดระยองต้องห้ามพลาดมาชิม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและรายได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระยอง”

และ  นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานระยอง กล่าวว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป นอกจากการพักผ่อน หรือเยี่ยมเยียนครอบครัวแล้ว กิจกรรม “ชม ชิม ช็อป” ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ ยังเป็นพฤติกรรมหลักที่พบเห็นกันในปัจจุบัน ซึ่งการได้ลิ้มรสอาหาร ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นยังถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างความประทับใจในการเดินทางและดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่ และเกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน การจัดโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by PTTGC ที่สร้างสรรค์เมนูอาหารถิ่นที่มีรสชาติอร่อย และนาวัตถุดิบพื้นบ้านของจังหวัดมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในแต่ละเมนู จึงเป็นการสร้างจุดหมายของ Food Tourism ผ่านเชฟชุมชน และเป็นตัวอย่างการดำเนินงานที่บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยว Thailand Best Local Food และ ปลุกพลังเที่ยวไทย ใส่ใจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของ ททท. รวมทั้งนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล “รวมใจเที่ยวไทย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน” สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากอีกด้วย”

สำหรับการแข่งขันการทำอาหารเพื่อค้นหาเชฟชุมชนและ Signature Dish เมนู แบ่งเป็น 3 รอบ คือ 1) รอบคัดเลือก 20 คน 2) รอบคัดเลือก 8 คน ซึ่งผู้เข้ารอบจะได้รับการอบรมพัฒนาเชฟมืออาชีพกับเชฟชุมพล และ 3) รอบชิงชนะเลิศ จะคัดเลือกจากคะแนน Vote และรีวิวของบุคคลทั่วไป และจากคณะกรรมการ โดยเมื่อจบโครงการแล้ว ลิขสิทธิ์อาหารจะมอบให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างการพัฒนาอาหารและอาชีพในจังหวัดระยองต่อไป

กิจกรรมในงาน มีการร่วมรับประทานอาหาร 8 เมนู Signature Dish โดยเชฟชุมชน และ 10 เมนูอาหารระยองโดยเชฟชุมพล  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการฯ และพิธีมอบสูตรอาหารระยอง 10 เมนู ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และการประกาศผลมอบรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศ  ได้แก่ เมนู “แกงหมูชะมวง” จากวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง จังหวัดระยอง  โดยมีใบชะมวงที่คัดสรรมาอย่างดี เป็นหัวใจหลักของเมนู   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ณ HEAVEN Bangkok  ชั้น 18  อาคาร ZEN WORLD กรุงเทพฯ 

Feature Stories

Feature Stories
07 มกราคม 2562
Upcycling the Oceans, Thailand โครงการที่เนรมิตขยะพลาสติกในท้องทะเลให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่น
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
11 กันยายน 2560
Upcycling the Oceans, Thailand ปลุกคนไทยเห็นคุณค่า “ขยะพลาสติก”
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
04 กันยายน 2560
นวัตกรรมใหม่ของถุงทวารเทียม เพราะคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีความสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม