08 กุมภาพันธ์ 2563

GC นำแคมเปญ Waste This Way ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์

แชร์:

GC นำแคมเปญ Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง ผลักดันให้เกิดการจัดการขยะในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 พร้อมส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Circular Living ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในชีวิตประจำวัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลด เปลี่ยน แยก” คือการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และแยกขยะอย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการนำวัสดุในงานมารีไซเคิลและอัพไซเคิลต่อไป โดยในครั้งนี้ GC มีเป้าหมายปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ และมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ณ สนามศุภชลาศัย โดยมีดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ผู้บริหาร พนักงาน และ เหล่าจิตอาสา เข้าร่วมแคมเปญจำนวนมาก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ในงานฟุตบอลประเพณีครั้งนี้ GC สนับสนุนคณะผู้จัดงาน ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ รวมถึงสนับสนุนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพที่มีฉลาก GC Compostable สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขวดพลาสติกใช้แล้ว ผ่านกระบวนการอัพไซคลิง เช่น เสื้อ และถุงยังชีพสำหรับใส่อุปกรณ์บนสแตนด์แปรอักษร สร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง โดยคาดหวังว่า นิสิตนักศึกษาจะนำแนวทาง Circular Living ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับสร้างการตระหนักรู้ให้ผู้คนในสังคมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
06 มกราคม 2564
GC พร้อมรับมือเชิงรุกกับ COVID-19 ระลอกใหม่ ด้วยความห่วงใยพนักงานควบคู่กับการดูแลสังคม [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กุมภาพันธ์ 2563
ฟุตบอลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ผนึกแนวคิดรักษ์โลก สร้างไวรัล รู้คุณค่าทรัพยากรขยะพลาสติกสู่รีไซเคิล [Siamrath]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
24 กรกฎาคม 2561
GC ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสนองแนวพระราชดำริตามโครงการ OUR Khung Bang Kachao
อ่านเพิ่มเติม