08 กุมภาพันธ์ 2563

GC นำแคมเปญ Waste This Way ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์

แชร์:

GC นำแคมเปญ Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง ผลักดันให้เกิดการจัดการขยะในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 พร้อมส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Circular Living ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในชีวิตประจำวัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลด เปลี่ยน แยก” คือการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และแยกขยะอย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการนำวัสดุในงานมารีไซเคิลและอัพไซเคิลต่อไป โดยในครั้งนี้ GC มีเป้าหมายปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ และมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ณ สนามศุภชลาศัย โดยมีดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ผู้บริหาร พนักงาน และ เหล่าจิตอาสา เข้าร่วมแคมเปญจำนวนมาก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ในงานฟุตบอลประเพณีครั้งนี้ GC สนับสนุนคณะผู้จัดงาน ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ รวมถึงสนับสนุนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพที่มีฉลาก GC Compostable สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขวดพลาสติกใช้แล้ว ผ่านกระบวนการอัพไซคลิง เช่น เสื้อ และถุงยังชีพสำหรับใส่อุปกรณ์บนสแตนด์แปรอักษร สร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง โดยคาดหวังว่า นิสิตนักศึกษาจะนำแนวทาง Circular Living ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับสร้างการตระหนักรู้ให้ผู้คนในสังคมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
18 มีนาคม 2565
GC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในเวทีผู้นำ โครงการ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 1” มุ่งแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
25 มิถุนายน 2563
GC ขยายผลความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้าน Circular Economy กับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
26 กุมภาพันธ์ 2563
GC ชู Circular Economy ในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมสร้างมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่สมดุลการพัฒนาความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม