24 กุมภาพันธ์ 2565

GC Group เข้าร่วมลงทุนในกองทุน European Circular Bioeconomy (ECBF) สำเร็จ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “Together To Net Zero” ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูง

แชร์:

บริษัท จีซี เวนเจอร์ส จำกัด (GCV) บริษัทย่อยที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ถือหุ้น 100% เข้าร่วมลงทุนในกองทุน European Circular Bioeconomy (ECBF) ด้วยเงินลงทุนกว่า 4.35 ล้านยูโร เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย “Together To Net Zero” ของ GC ในการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าให้เป็นศูนย์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข

ด้วย GC ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการของเสีย GC จึงได้ก่อตั้ง GCV ขึ้นเพื่อการคิดค้นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยสำหรับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดย GCV จะลงทุนเชิงกลยุทธ์และร่วมมือกับกองทุน Venture Capital และ บริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อร่วมกันสร้างโซลูชันและความพร้อมในการขยายองค์กร รวมทั้งจะลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมและธุรกิจต่างๆ

GCV มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพ ประเทศไทย และในแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นในการแสวงหาเทคโนโลยี และโอกาสในการลงทุนอย่างจริงจัง ด้วยการลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital ผ่าน GCV และ GCVA (GC Ventures America Corporation)

สำหรับ ECBF เป็นกองทุนของสหภาพยุโรปที่ริเริ่มในปี 2563 ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก บริหารโดย Hauck & Aufhäuser Funds Services S.A. ในฐานะผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุนทางเลือก (AIFM) และได้รับคำแนะนำจากทีมการลงทุนที่มีประสบการณ์ ECBF Management GmbH ในด้านเศรษฐศาสตร์ชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน มีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบฟอสซิลไปเป็นเศรษฐกิจแบบชีวภาพ ซึ่งกองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการเงินในเศรษฐกิจชีวภาพของยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญชั้นนำของยุโรปในด้านเทคโนโลยีหมุนเวียน ล่าสุดมีบริษัทต่างๆ ลงทุนในกองทุนนี้รวม 300 ล้านยูโร เพื่อจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทที่เติบโตในระบบเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบชีวภาพ ตรงตามเกณฑ์ ESG ในระดับสูงสุดเท่านั้น

ข่าวสาร

ข่าวสาร
08 ธันวาคม 2563
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
25 เมษายน 2563
ไทยเบฟฯ-GCมอบเจลแอลกอฮอล์1ล้านขวดให้อสม. [MGRonline]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
06 มิถุนายน 2561
GC จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ประกาศร่วมมือจัดการปัญหาขยะ และการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม