01 พฤษภาคม 2563

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC สนับสนุน Face Shield ผลิตจากพลาสติก PET ของ GC Group เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แก่ตำรวจตระเวนชายแดน

แชร์:

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC ได้มอบ Face Shield ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PET คุณภาพสูงของ GC Group เพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง และ ไวรัส COVID-19 จำนวน 500 ชิ้น โดยมี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
17 สิงหาคม 2564
GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
10 ธันวาคม 2563
GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A สูงสุดในประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 มิถุนายน 2563
GC ร่วมลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สนับสนุน Wall Shield เพื่อใช้ในร้านอาหารเครือข่าย Wongnai x LINE Man
อ่านเพิ่มเติม