11 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผุดไอเดียจัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ตอกย้ำพันธกิจในการร่วมแก้ปัญหาขยะในประเทศ พร้อมร่วมพัฒนาระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ด้วยความตระหนักในปัญหาการจัดการขยะจากชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมี คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในรูปแบบโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งเน้นให้นักเรียนหรือเยาวชนมีความตระหนักและเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Circular Economy หรือ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ข่าวสาร

ข่าวสาร
20 มกราคม 2564
GC จัดโครงการฮาวทูแยก-แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [The Key News]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 ธันวาคม 2563
GC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ 11,750 ชุด ให้ 9 โรงพยาบาลรัฐ และ หน่วยงานราชการในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
24 กันยายน 2563
GC จับมือ P&G Thailand และ Habitat for Humanity สร้างบ้านจากวัสดุ Upcycling หลังแรกของประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม