11 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผุดไอเดียจัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ตอกย้ำพันธกิจในการร่วมแก้ปัญหาขยะในประเทศ พร้อมร่วมพัฒนาระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ด้วยความตระหนักในปัญหาการจัดการขยะจากชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมี คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในรูปแบบโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งเน้นให้นักเรียนหรือเยาวชนมีความตระหนักและเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Circular Economy หรือ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ข่าวสาร

ข่าวสาร
28 มกราคม 2564
ฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [เดลินิวส์]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 มกราคม 2564
GC จับมือ Thai Union เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผสานพลังนวัตกรรมเคมีภัณฑ์กับวิศวกรรม พัฒนาตู้โควิเคลียร์ ลดความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ตู้แรกของประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม