27 ธันวาคม 2565

GC คว้ารางวัล Communitas Awards 2022 จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเลิศด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สาขาจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จากการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับรางวัล Communitas Awards 2022 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวดองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สาขาจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จากการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ในพื้นที่สวนผลไม้ชุมชนกรอกยายชา และชุมชนหนองแตงเม อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง น้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน และปัญหาน้ำเค็มจากทะเลรุกเข้าพื้นที่การเกษตร ซึ่ง GC เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เป็นความร่วมมือระหว่าง GC เทศบาลเมืองมาบตาพุด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2563 ภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบัน พนักงานจิตอาสาจากสายงานอะโรเมติกส์ได้ร่วมกันจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 19 จุด

จากการจัดทำธนาคารน้ำฯ ทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 32% ต้นมะม่วงในสวนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น สังเกตได้จากการแตกกิ่งและใบทรงพุ่มชัดเจน และใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน โดยเฉพาะต้นที่อยู่แนวเดียวกับธนาคารน้ำฯ ติดช่อและออกผลดี นอกจากนี้ น้ำที่ท่วมขังในสวนช่วงฤดูฝนสามารถลดลงได้เร็วขึ้น จากเดิมเคยท่วมขังนาน 2-3 วัน เหลือท่วมขังเพียงครึ่งวัน

Communitas Awards เป็นรางวัลระดับนานาชาติ ที่ยกย่ององค์กรและบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมอย่างโดดเด่น จัดประกวดโดย Association of Marketing & Communication Professionals (AMCP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยแต่ละปีจะมีองค์กรจากทั่วโลกส่งโครงการเข้าร่วมประกวดประมาณ 200 โครงการ

#GCชุมชนเข้มแข็ง #ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี #GCChemistryforBetterLiving

ข่าวสาร

ข่าวสาร
06 มกราคม 2564
GC พร้อมรับมือเชิงรุกกับ COVID-19 ระลอกใหม่ ด้วยความห่วงใยพนักงานควบคู่กับการดูแลสังคม [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
16 กันยายน 2563
GC จับมือ ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ตั้งโครงการ 'Rayong Organic Living' [Isranews]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
13 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 [Green Network]
อ่านเพิ่มเติม