02 พฤศจิกายน 2564

GC รับมอบหนังสือสารานุกรม “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

แชร์:

หลังจากที่ GC ซึ่งมีสถานประกอบการอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งนับว่าบ้านของ GC ได้ดำเนิน “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 นั้น “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” ได้ยกระดับและชูอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง ตั้งแต่รากเหง้าประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการค้นคว้าหาข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง ด้วยวิธีทางโบราณคดี เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยองให้คงอยู่ต่อไป และเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบชุดหนังสือสารานุกรม “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 50 ชุด พร้อมด้วย ข้อมูลด้านนวัตกรรมด้านการศึกษาสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นเมืองระยองและนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเมืองระยองอย่างยั่งยืน ฐานข้อมูลงานวิจัยระบบสารสนเทศ รวมถึงพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อหวาย องค์พระประธานของวัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม ซึ่งผลิตจากเรซินหล่อรวมกับวัสดุสังเคราะห์พลาสติก เช่น ฝาขวดพลาสติกบด จากเครื่อง Trashpresso โรงงานอัพไซคลิงเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะพลาสติก ด้วยการแปลงพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มได้ และเม็ดพลาสติกสีดำและสีขาวที่ไม่ผ่านคุณภาพการผลิตของหน่วยงานนวัตกรรมของ GC จาก ผศ.ดร.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณาจารย์จากคณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องรับรอง ชั้น 18 อาคาร EnCo A

ทั้งนี้ ชุดหนังสือสารานุกรมนี้ เป็นการสรุปองค์ความรู้ทางวิชาการจากการทำวิจัยเชิงโบราณคดี ใน 4 อำเภอของ จังหวัดระยอง ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านค่าย อำเภอแกลง และอำเภอบ้านฉาง ซึ่งต่อยอดไปสู่การจัดทำเป็นสื่อให้ความรู้เชิงประจักษ์ที่เข้าใจง่าย สวยงาม และทันสมัย โดยแต่ละชุดประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่มตามหัวข้องานวิจัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน และต่อยอดทางการศึกษาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์และรากเหง้าของจังหวัดระยองต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
14 พฤศจิกายน 2565
GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กุมภาพันธ์ 2564
GC มอบเก้าอี้อัพไซคลิง แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 มิถุนายน 2563
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19
อ่านเพิ่มเติม