29 พฤศจิกายน 2564

GC ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน พร้อมเปิดตัวโครงการ “Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1)”

แชร์:

GC ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน พร้อมเปิดตัวโครงการ “Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1)” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำจากภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะลดโลกร้อน ต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนโลกให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) จากการประชุม COP 26 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ในช่วงการเสวนา “ผู้นำกับบทบาทและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ” ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO ได้แสดงวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน ร่วมกับ คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Education Center Thailand) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GC ในการเป็นกำลังสำคัญร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการผลักดันเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้สำเร็จ

CEO ได้กล่าวว่า GC ได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมมุ่งมั่นในการผลิตเคมีภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิตของคนดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของ GC ที่ว่า “เคมี.. ที่เข้าถึงทุกความสุข (Chemistry for Better Living)” รวมถึงมุ่งมั่นสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืน โดย GC ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Net Zero ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) โดยจะ GHG ลง 20% ภายในปี ค.ศ. 2030 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. Efficiency-driven: ลด GHG 20% ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันและอนาคตให้มีการปลดปล่อย GHG น้อยที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 2. Portfolio-driven: ลด GHG 25% ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคตโดยมุ่งเน้นธุรกิจคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม เช่น Performance Chemicals, Biochemicals, Green and Recycling Business และ 3. Compensation-driven: ลด GHG 55% โดยการชดเชยคาร์บอนที่เหลือด้วยแนวทางและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่หลากหลาย ทั้งนี้ GC เชื่อมั่นว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
10 มกราคม 2565
GC ขยายผล YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สู่โครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS 8001:2017) สำเร็จเป็นโครงการที่สอง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
25 กุมภาพันธ์ 2564
GC เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” มอบถุงแดงและถังแดง ให้กรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
23 มีนาคม 2563
GC ร่วมสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล 12 แห่ง
อ่านเพิ่มเติม