29 พฤศจิกายน 2564

GC ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน พร้อมเปิดตัวโครงการ “Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1)”

แชร์:

GC ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน พร้อมเปิดตัวโครงการ “Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1)” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำจากภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะลดโลกร้อน ต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนโลกให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) จากการประชุม COP 26 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ในช่วงการเสวนา “ผู้นำกับบทบาทและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ” ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO ได้แสดงวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน ร่วมกับ คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Education Center Thailand) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GC ในการเป็นกำลังสำคัญร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการผลักดันเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้สำเร็จ

CEO ได้กล่าวว่า GC ได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมมุ่งมั่นในการผลิตเคมีภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิตของคนดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของ GC ที่ว่า “เคมี.. ที่เข้าถึงทุกความสุข (Chemistry for Better Living)” รวมถึงมุ่งมั่นสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืน โดย GC ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Net Zero ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) โดยจะ GHG ลง 20% ภายในปี ค.ศ. 2030 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. Efficiency-driven: ลด GHG 20% ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันและอนาคตให้มีการปลดปล่อย GHG น้อยที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 2. Portfolio-driven: ลด GHG 25% ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคตโดยมุ่งเน้นธุรกิจคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม เช่น Performance Chemicals, Biochemicals, Green and Recycling Business และ 3. Compensation-driven: ลด GHG 55% โดยการชดเชยคาร์บอนที่เหลือด้วยแนวทางและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่หลากหลาย ทั้งนี้ GC เชื่อมั่นว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
01 สิงหาคม 2565
GC และ กลุ่ม ปตท. ผนึกพันธมิตร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนระดับประเทศ จัดตั้ง “Thailand CCUS Consortium” ตอกย้ำเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ของไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
17 กรกฎาคม 2565
GC ร่วมงานเปิดตัวอาคาร KLOUD by KBank ต้นแบบอาคารสีเขียว
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กรกฎาคม 2562
แสนสิริ จับมือ GC สร้าง Green Society เต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Circular Living
อ่านเพิ่มเติม