03 ธันวาคม 2563

GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก

แชร์:

มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนีที่ยั่งยืน

นับเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการ GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ขึ้น เพื่อต่อยอดแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง (Circular in Action) หลังจากที่ปีที่แล้ว บริษัทฯ จัดงาน Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet ขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหารพนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า และประชาชนที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานอย่างมีระยะห่างทางสังคมกว่า 1,000 คน และ มีผู้รับชมการถ่ายทอดสดกว่า 1,500 คน ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งนับเป็นการจัดงานในรูปแบบ Hybrid Event เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

ในช่วงเช้า ดร.คงกระพัน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมอภิปรายแบบคณะในหัวข้อ “Leaders on Sustainability in Action” โดยเน้นย้ำว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ภายใต้แนวคิด GC Circular Living ซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Smart Operating: การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจากที่ครอบคลุมไปที่ Scope 3 Responsible Caring: การคิดค้น พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และ Loop Connecting: การสร้างและขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขยายผลสำเร็จและเชื่อมต่อธุรกิจให้ครบวงจร อีกทั้ง หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัย 4 ปัจจัยหลักควบคู่ไปด้วย ได้แก่ Thought Leader: การแลกเปลี่ยนมุมมองจากประสบการณ์ ความรู้ ในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้จริงของผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก Innovation: นวัตกรรมที่จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ผลิตจากหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Business Model: การออกแบบธุรกิจที่พึ่งพาตนเองได้ ให้เกิดขึ้นจริง และ Ecosystem: การสร้างระบบนิเวศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้

ขณะเดียวกัน คุณปฏิภาณ ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Circular Living, An Integrated Solution Platform” โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้เพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จำลอง Circular City มาไว้ภายในงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living ที่สร้างแรงบันดาลใจในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมปลุกพลังความรักษ์โลกให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น

  • “YOU เทิร์น” ที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการขยะและพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกขยะ การขนส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล จนได้กลับมาเป็นสินค้าคุณภาพที่สร้างมูลค่าให้กับพลาสติกใช้แล้ว
  • การจำลองโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ช่วยตอบโจทย์การรีไซเคิลให้กับประเทศ
  • Bio Town เมืองแห่งนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • “Trashpresso | Funtastic Upcycling Plastics” โรงงานอัพไซคลิงเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทย โดยแปลงพลาสติกใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงทำให้ปริมาณขยะพลาสติกลดลง
  • GC Circular Market ตลาดแห่งไอเดียและนวัตกรรม ที่เพียบพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์อัพไซคลิงสุดสร้างสรรค์อย่างไม่น่าเชื่อว่าผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว

GC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการในประเทศไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นอกจากจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริงแล้ว จะยังคงเป็นแรงกระเพื่อมทำให้แนวคิดนี้ขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริงในวงกว้างขึ้น เพื่อร่วมสร้าง “วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”ด้วยกัน

รับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลัง คลิก (ผูกลิงค์ด้านล่างที่คำว่า คลิก)

ข่าวสาร

ข่าวสาร
24 กุมภาพันธ์ 2565
GC Group เข้าร่วมลงทุนในกองทุน European Circular Bioeconomy (ECBF) สำเร็จ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “Together To Net Zero” ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 พฤษภาคม 2563
GC สนับสนุน Face Shield ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
18 พฤษภาคม 2563
GC อาสา แก้ปัญหาขยะล้น จาก WFH ตั้งโมเดลต้นแบบ ‘ส่งพลาสติกกลับบ้าน’
อ่านเพิ่มเติม