22 มิถุนายน 2560

PTTGC ร่วมงานแถลงข่าว TBCSD ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แชร์:

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC และประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานในงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามนโยบายของภาครัฐ นำประเทศไทยสู่เป้าหมาย

ในงานยังจัดพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ และการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว โดยในปีนี้ คุณชัชวลิต ธรรมสโรช  ผู้จัดการฝ่าย  หน่วยงานบริหารทั่วไป ขึ้นรับมอบใบรับรองต่ออายุการประชุมสีเขียว (Green Meeting) ในองค์กร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

นอกจากนี้ ในช่วงเย็น คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  และคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ร่วมงาน TBCSD Annual Conference 2017   ภายใต้หัวข้อ TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในงานดังกล่าว  มีปาฐกถาพิเศษต่างๆ อาทิ  หัวข้อ The SDGs and the WBCSD’s Action 2020 Platform  โดย Mr. Peter Bakker President and CEO ของ WBCSD     และหัวข้อ The Global Goals for Sustainable Development   โดย Mr. Luc Stevens, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Thailand และหัวข้อ “แผนการดำเนินงานของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม SDGs ไปสู่การปฏิบัติ”   โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และพิธีเเสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน    เเละพิธีมอบรางวัลด้านสิ่งเเวดล้อมและความยั่งยืนต่างๆ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
03 ธันวาคม 2563
GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 ตุลาคม 2563
GC จับมือ ThaiBev และ Thai Union ผนึกพลัง ตอกย้ำพันธมิตรยั่งยืน ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
22 มิถุนายน 2563
GC ส่งมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” [SD Perspectives]
อ่านเพิ่มเติม