22 มิถุนายน 2560

PTTGC ร่วมงานแถลงข่าว TBCSD ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แชร์:

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC และประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานในงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามนโยบายของภาครัฐ นำประเทศไทยสู่เป้าหมาย

ในงานยังจัดพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ และการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว โดยในปีนี้ คุณชัชวลิต ธรรมสโรช  ผู้จัดการฝ่าย  หน่วยงานบริหารทั่วไป ขึ้นรับมอบใบรับรองต่ออายุการประชุมสีเขียว (Green Meeting) ในองค์กร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

นอกจากนี้ ในช่วงเย็น คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  และคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ร่วมงาน TBCSD Annual Conference 2017   ภายใต้หัวข้อ TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในงานดังกล่าว  มีปาฐกถาพิเศษต่างๆ อาทิ  หัวข้อ The SDGs and the WBCSD’s Action 2020 Platform  โดย Mr. Peter Bakker President and CEO ของ WBCSD     และหัวข้อ The Global Goals for Sustainable Development   โดย Mr. Luc Stevens, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Thailand และหัวข้อ “แผนการดำเนินงานของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม SDGs ไปสู่การปฏิบัติ”   โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และพิธีเเสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน    เเละพิธีมอบรางวัลด้านสิ่งเเวดล้อมและความยั่งยืนต่างๆ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
01 สิงหาคม 2565
GC และ กลุ่ม ปตท. ผนึกพันธมิตร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนระดับประเทศ จัดตั้ง “Thailand CCUS Consortium” ตอกย้ำเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ของไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
23 พฤศจิกายน 2564
GC ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนในงาน “Thailand Minister’s Climate Talk and Business Leaders To share vision and experiences on Net – Zero Transformation” ตอกย้ำเป้าหมาย Net Zero ในการประชุมผู้นำโลก COP26
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 ธันวาคม 2562
GC ร่วมขับเคลื่อน Circular Economy กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบเสื้อ Upcycling by GC ให้เป็นของขวัญกับนักท่องเที่ยว
อ่านเพิ่มเติม