06 กันยายน 2561

GC ชู Circular Economy มุ่งผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ผนึกกำลังร่วมกับ 10 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ Big Brothers

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรรวม 11 องค์กร ขับเคลื่อนโครงการ Big Brothers เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม สังคม โดยร้านค้าชุมชนจะแบ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือแรงกำลังที่มีเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนหรือชุมชนอื่นในจังหวัดระยอง โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี และคุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC ร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

โดย GC ได้ร่วมส่งเสริมและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามหนองแฟบ 4.0 จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหลามหนองแฟบ และทาร์ตสับปะรด จากวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตรเมืองหนาว เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และมีแผนดำเนินการต่อยอดไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
26 มิถุนายน 2565
GC ร่วมงาน “พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 เมษายน 2565
GC ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจพร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน “Digital Transformation for CEO #3”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผสานพลังนวัตกรรมเคมีภัณฑ์กับวิศวกรรม พัฒนาตู้โควิเคลียร์ ลดความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ตู้แรกของประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม