31 ตุลาคม 2561

GC คว้า 2 รางวัล ในงาน SET Sustainability Awards 2018 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

แชร์:

คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประจำปี 2561 (SET Sustainability Awards of Honor) จากดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง GC ได้รับรางวัลในระดับเกียรติยศเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รางวัล SET Sustainability Awards of Honor เป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน และโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THIS) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Environmental, Social and Governance: ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว

ข่าวสาร

ข่าวสาร
07 มิถุนายน 2565
ผนึก 2 ยักษ์ “ดีพร้อม – GC” ปั้นไบโอพลาสติกสู่เชิงพาณิชย์ ผลิตงานวิจัยใช้กากกัญชง ลดขยะอุตสาหกรรมลง ตั้งธง Bio-Circular-Green
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
10 กรกฎาคม 2563
GC ร่วมพัฒนาโมเดลการศึกษารร.มงคลวิทยา [เดลินิวส์]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
10 กรกฎาคม 2561
จุฬาฯ จับมือ GC ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพ BioPBS มุ่งสู่การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในรั้วจุฬาฯ
อ่านเพิ่มเติม