27 มกราคม 2564

GC จับมือ Thai Union เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

แชร์:

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทย ริเริ่มดำเนิน “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” เพื่อให้เกิดการคัดแยกและทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่เชื้อได้อีก โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ GC ได้ส่งมอบอุปกรณ์ถุง/ถังแดงสำหรับแยกขยะติดเชื้อให้กับหน่วยงานภาครัฐไปแล้ว

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (Thai Union) ในฐานะพันธมิตรด้านความยั่งยืน ได้เดินหน้าสนับสนุนและสร้างความเข้าใจด้านการคัดแยกขยะติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นการนำร่องของภาคเอกชนในการนำโครงการไปปฏิบัติจริง เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ Thai Union

ดร. คงกระพัน กล่าวว่า “GC เป็นผู้ริเริ่มในการประสานกับภาครัฐและพันธมิตรจัดโครงการนี้ เพื่อบริหารจัดการ พร้อมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี โดยมีอุปกรณ์สำคัญ ได้แก่ ถังขยะสีแดงแบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง ความจุ 120 ลิตร สำหรับคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ และถุงขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง InnoPlus ที่ทนทาน แข็งแรง เหนียว ป้องกันความชื้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ ปลอดภัยต่อการจัดเก็บขยะ และได้รับการรับรอง Carbon Footprint โดยบนถังและถุงมีการสื่อสารอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้เกิดการคัดแยกที่ง่ายและสะดวกขึ้น”

GC ยังคงยืนหยัดสนับสนุนให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเร็ว โดยสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่ https://howtoyeak.pttgcgroup.com/

ข่าวสาร

ข่าวสาร
18 พฤษภาคม 2563
GC สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ "ส่งพลาสติกกลับบ้าน"
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 เมษายน 2563
ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สนับสนุนตู้ CoviClear หรือ ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
05 กุมภาพันธ์ 2563
GC เข้าร่วมการประชุมเตรียมการข้อเสนอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26
อ่านเพิ่มเติม