28 พฤศจิกายน 2562

GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมรางวัล Best IR และ THSI Awards ในงาน SET Awards 2019

แชร์:

พิธีมอบรางวัล SET Awards ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนต่างๆและแสดงถึงศักยภาพของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย งาน SET Awards 2019 ในปีนี้ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับว่าพิเศษกว่าปีก่อนๆ เนื่องจากมีการเพิ่มการมอบรางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน (SET Sustainability Awards) ให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในเรื่องความยั่งยืนด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำกัด หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 กลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ (Chemical Sector) และอยู่ใน Top 10 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นั้น ได้รับรางวัลจาก SET ถึง 3 รางวัลด้วยกัน โดยแบ่งเป็น รางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน (SET Sustainability Awards of Honor), รางวัลดีเด่นประเภท Investor Relations Awards และได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI)

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ปี 2562 (SET Sustainability Awards of Honor) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (ปี 2560-2562) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GC ในการผลักดันความยั่งยืนภายในองค์กรให้เป็นที่ประจักษ์และมีการขยายผลสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โดย GC มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่มีความรับผิดชอบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล ด้วยการดำเนินงานและความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand (UTO) ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จากการร่วมมือกันของ 3 พันธมิตร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), มูลนิธิอีโคอัลฟ์ จากประเทศสเปน และ GC ในการลดปัญหาจากขยะพลาสติกในทะเล เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลไทย หรือการที่ GC ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืน (Partner for Sustainability) ในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปี 2019 ที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ Upcycling by GC ที่ผลิตจากขยะถุงพลาสติก

นอกจากนี้ GC ยังได้รับรางวัลที่สำคัญอีก 2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่นประเภท Investor Relations Awards ประจำปี 2562 โดย คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี GC เป็นผู้รับรางวัล ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ อีกทั้ง GC ยังได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2558-2562) โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร GC เป็นผู้รับรางวัล ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจาก SET (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว

ข่าวสาร

ข่าวสาร
28 เมษายน 2565
GC และ TPBI จับมือลงนามความร่วมมือโครงการ YOUเทิร์น x วน ต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะพลาสติกสู่ความยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 มิถุนายน 2563
GC จับมือไทยเบฟ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์ GelCo ให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 เมษายน 2563
ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบตู้ CoviClear หรือ ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 พร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี
อ่านเพิ่มเติม