29 สิงหาคม 2562

GC ร่วมเสวนาในงานสัมมนา “SD Symposium 10 Years : Circular Economy – Collaboration for Action”

แชร์:

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ร่วมเสวนาในงานสัมมนา ซึ่งจัดโดย SCG ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หัวข้อ “SD Symposium 10 Years : Circular Economy – Collaboration for Action” เพื่อประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ในประเทศไทย และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะต่อภาครัฐ ในงานสัมมนาดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,500 คน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

“GC ในฐานะแกนนำธุรกิจปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี เราตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง เพื่อลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งวางเป้าหมายที่จะมีผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals) และหยุดผลิตเม็ดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งใน 5 ปีข้างหน้า ในส่วนของการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ภายในองค์กรเราเองต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อน ซึ่งมันไม่ง่ายและใช้เวลา ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้างในองค์กรเรามีความพร้อมแล้ว เราจึงร่วมมือกับคนอื่นๆ และเมื่อเรามีกลุ่มของความร่วมมือแล้ว ก็จะสามารถสร้าง Shared Value เพื่อขยายให้คนเข้ามาทำงานร่วมกับเรา ดังเช่นที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในการดำเนินโครงการต่างๆ ผ่านการสร้างเครือข่าย การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความยั่งยืน” ดร.คงกระพัน กล่าว

ข่าวสาร

ข่าวสาร
17 มิถุนายน 2565
GC ร่วมบรรยายในงานเสวนา “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ” จัดโดย ICC Thailand และ TGO
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
05 มีนาคม 2564
GC เดินหน้าต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ด้วย Chemical Recycling จับมือ ม.สุรนารี สร้างระบบการคัดแยกขยะพลาสติก จากต้นทางสู่ปลายทาง พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกปนเปื้อน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 มีนาคม 2563
มหิดลส่ง ‘ตู้พ่นฆ่าเชื้อนาโน’ เสริมเกราะนักรบเสื้อกาวน์สู้โควิด! [bangkokbiznews]
อ่านเพิ่มเติม