24 มีนาคม 2565

คาโอและคาเนโบ ประเทศไทย ร่วมกับ GC และกลุ่มพันธมิตร มอบชุด PPE จากโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” สานต่อความยั่งยืน และปกป้องสังคม

แชร์:
 • เกินเป้า! เพียง 2.5 เดือน สามารถรวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้ว (PET) ทะลุยอดกว่า 19,415 ขวด
 • บริจาคชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จำนวน 1,000 ชุด แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรุงเทพฯ – 24 มีนาคม 2565 – บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักซ์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จำกัด บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต รวมพลังช่วยสังคมและคนไทยให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยการบริจาคชุด PPE จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชุด ที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว ภายใต้โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” รวมมูลค่า 498,000 บาท ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าให้ปลอดภัย พร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เพื่อดำเนินตามวิถี Kirei—Making Life Beautiful สร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อชีวิตที่สวยงาม คาโอยึดมั่นในการปกป้องชีวิตและผู้คน กลุ่มบริษัทคาโอจึงได้เข้าร่วมโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการขยะ “YOUเทิร์น” ด้วยการนำขวดพลาสติกใช้แล้ว (PET) เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นชุด PPE ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 โดยตั้งเป้ายอดบริจาคชุด PPE อยู่ที่จำนวน 500 ชุด จากการเก็บขวดพลาสติกใช้แล้วจำนวน 9,000 ขวด”

“นับตั้งแต่เริ่มโครงการระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 15 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทคาโอ ประเทศไทยได้รวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้ว (PET) จาก 6 พื้นที่รับขวดของกลุ่มบริษัทคาโอ ประเทศไทย โดยสามารถรวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้วได้มากถึง 19,415 ขวด เทียบเท่ากับยอดการบริจาคชุด PPE ได้มากถึง 1,000 ชุด ซึ่งถือว่าทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นับเป็นการรวมพลังของพนักงานภายในกลุ่มบริษัทคาโอประเทศไทยเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ผมในฐานะตัวแทนของคาโอ ขอขอบคุณความร่วมมือจากพนักงานกลุ่มบริษัทคาโอและคาเนโบที่ใส่ใจกับการสร้างความยั่งยืนตามวิถีทางของคาโอ เรามุ่งผลักดันให้ประเทศไทยลดการสร้างขยะพลาสติกและสามารถนำพลาสติกกลับมารีไซเคิลให้ได้ 100% และขอขอบคุณพันธมิตรอย่าง GC ที่สร้างสรรค์โครงการที่ดีสู่สังคมไทย”

ดร. ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เผยว่า “GC มุ่งมั่นดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาโดยตลอดและในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเป็นผู้ริเริ่ม “YOUเทิร์น” แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่วิธีการในการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิล หรือ อัพไซเคิล หรือที่เรียกว่า End-to-End Waste Management ที่ผ่านมา GC ได้ร่วมมือกับกว่า 50 พันธมิตรใน “โครงการแยกขวดช่วยหมอ” ผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่งโครงการฯ สามารถนำขวดพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการ อัพไซคลิงได้ออกมาเป็นชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 50 แห่งทั่วประเทศไทย วันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ GC ได้จับมือกับกลุ่มบริษัทคาโอ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการทำเพื่อสังคม ความร่วมมือในครั้งนี้ ได้นำมาแปรรูปตัดเย็บเป็นชุด PPE มากกว่า 1,000 ชุดเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าให้ปลอดภัยและพร้อมรับมือกับวิกฤติโควิด 19 อีกด้วย”

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

 1. ดร. ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC
 2. นายวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เฮงยศมาก ผู้ช่วยอธิการบดี คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 4. ดร. นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. นายอัตสึชิ ซูมิโนะ ประธานกรรมการ บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 6. นายฮิสะโนริ โทริอิ กรรมการบริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อีสต์ เอเชีย) จำกัด
 7. นายสุทธิพงค์ ลิ่มศิลา ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถติดตามข่าวสาร บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เว็บไซต์
https://www.kao.com/th หรือ https://www.facebook.com/KaoIndustrialThailand

6 จุดพื้นที่รับขวดของกลุ่มบริษัทคาโอ ประเทศไทย ได้แก่

 1. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเวฟเพลส จ.กทม.
 2. บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักซ์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จำกัด อาคารนันทวัน จ.กทม.
 3. บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารไทยซิน จ.กทม.
 4. โรงงาน บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี
 5. สำนักงานขาย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จ.นนทบุรี
 6. ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี

######

เกี่ยวกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 มีต้นกำเนิดมาจาก คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น กว่า 58 ปีที่ คาโอ ประเทศไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์กว่า 10 แบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ แอทแทค มาจิคลีน ไฮเตอร์ ลอรีเอะ เมอร์รี่ส์ เมะกุริธึ่ม แฟซ่า ลิเซ่ บิโอเร และคิวเรล

นอกจากนี้ คาโอ ประเทศไทย ยังมีธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ คาโอ ประเทศไทย ไม่เพียงแต่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมด้านสุขอนามัยและความงาม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส (ESG) ภายใต้สโลแกน “Kirei—Making Life Beautiful” หรือ “สร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อชีวิตที่สวยงาม”

เกี่ยวกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล เรานำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

ข่าวสาร

ข่าวสาร
29 มิถุนายน 2565
GCS จับมือ TOTALENERGIES ติดตั้ง Solar Roof ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า คู่ค้า ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีตั้งแต่ต้นทาง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
23 กันยายน 2564
GC บรรยายในงานสัมมนา “Thailand Survival Post-COVID-19 #5: เจาะนวัตกรรม เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจ” ภายใต้หัวข้อ “Smart Business Smart Thailand”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 กุมภาพันธ์ 2563
ความจริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อมของจุฬาฯธรรมศาสตร์ในการลดขยะพลาสติกจากงานบอล 74 [THE Cloud]
อ่านเพิ่มเติม