04 กุมภาพันธ์ 2563

GC เปิดโครงการ Upcycling Upstyling ต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design

แชร์:

คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ Upcycling Upstyling โครงการที่ต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ ECO-Design จากพลาสติกแบบดั้งเดิม พลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic) และพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) เน้นให้ความรู้เสริมสร้างทักษะของผู้ประกอบการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ Upcycling ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาและให้ความรู้ด้านวัสดุจากทาง GC ควบคู่กับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักออกแบบชั้นนำและมีชื่อเสียงระดับโลกถึง 6 สาขา ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญในหมวด Industrial Design, Craft & Wood Design, Fashion Design, Material & Jewelry Design, Packaging Design และ Architecture Design โดยผู้เชี่ยวชาญจะได้รับมอบหมายในการดูแลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 19 บริษัท จากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์, ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประมง (แห อวน), สถานประกอบการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล) เป็นต้น โดยทุกบริษัทและหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเห็นคุณค่าและโอกาสในการนำพลาสติกที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ซ้ำ เพิ่มมูลค่า ด้วยการออกแบบเพื่อสรรค์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อยอดและเปิดมุมมองใหม่ในธุรกิจ ให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมพลาสติกโลก เพิ่มคุณค่าขยะหรือวัสดุเหลือใช้ผ่านการออกแบบอย่างมีสไตล์ ให้กลายเป็นสินค้าหลากหลาย ที่ทั้งสวยงาม มีความรักษ์โลก และตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน ภายใต้แนวคิด “Up Waste to Value with WOW! Style” ตอกย้ำแนวคิด Circular Living เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (CSC) EnCo A

ข่าวสาร

ข่าวสาร
04 ธันวาคม 2563
GC Group จัด “ค่ายปลุกฝัน ปั้นดาว ปี 3 by GC” หวังพัฒนาทักษะบุตรหลานชาวระยอง [ MGR Online ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 พฤษภาคม 2563
GC ริเริ่มโมเดลเชิงรุก ร่วมกับพันธมิตร รัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เรียกคืนขยะเดลิเวอร์รี่ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กุมภาพันธ์ 2562
ต่อยอดไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยเสื้อสตาฟจากแฟชั่นขยะ
อ่านเพิ่มเติม