12 กุมภาพันธ์ 2563

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ GC ร่วมลงนาม MOU โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ

แชร์:

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน โดยการจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการนำองค์ความรู้ของคนไทยมาต่อยอดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้เองในประเทศ อันเป็นวิถีทางในการพัฒนาพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เล็งเห็นถึงปัญหาหมอกควันจากไฟป่าทางภาคเหนือที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมากซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

GC ในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งให้ความสำคัญในด้านการวิจัย จะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยสนับสนุนบุคลากรนักวิจัย วิศวกร และองค์ความรู้ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563

ข่าวสาร

ข่าวสาร
24 กรกฎาคม 2563
GC จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับภาครัฐ จัดโครงการพักระยองอุ่นใจ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19 ท่องเที่ยวอย่างสบายใจในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
10 เมษายน 2563
GC ร่วมคณะแพทย์ นมร.พัฒนาโมเดลชุดPAPR100 ชุด ดึงนวัตกรรมพลาสติกผลิตชุดเซฟหมอ-พยาบาลติดเชื้อโควิด-19 [Positioning]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 เมษายน 2560
PTTGC คัดเลือก 10 คนสุดท้ายในโครงการ เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม