25 มิถุนายน 2563

GC ขยายผลความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้าน Circular Economy กับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แชร์:

GC ได้รับเชิญบรรยายแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่บริษัทฯ มีความโดดเด่น เป็นต้นแบบ และเพื่อเป็นการขยายผล รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร จึงได้ให้เกียรติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนโอกาสการดำเนินงานร่วมกันกับ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อสนับสนุน DPU Green University by GC Circular Living Platform ซึ่งเป็นการขยายผลความร่วมมือและต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของบริษัทฯ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การดำเนินการร่วมกับภาคการศึกษาในครั้งนี้ DPU สนใจการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนนักศึกษากว่า 20,000 คน รวมถึงรอบรั้วมหาวิทยาลัย และหอพักนักศึกษา บริษัทฯ จึงสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ Circular Economy รวมถึงการรับขยะไปบริหารจัดการต่อ (Logistics) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาต่อไป

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU ติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อันดับที่ 4 ของประเทศไทย ประจำปี 2018 และติดอันดับ 134 ของโลก จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2018 ด้วยคะแนนรวม 6,125 คะแนน โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการประเมินทั่วโลก 719 แห่ง

ข่าวสาร

ข่าวสาร
21 ตุลาคม 2565
“ISB Award 2022” มาตรฐานการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 มิถุนายน 2565
GC และ ENVICCO จัดงานสัมมนาออนไลน์ “InnoEco: PCR Material, the Sustainability Solutions for Better Living”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
17 มกราคม 2563
องคมนตรี ตรวจสอบการสาธิตเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ ในพื้นที่เปิด
อ่านเพิ่มเติม