25 มิถุนายน 2563

GC ขยายผลความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้าน Circular Economy กับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แชร์:

GC ได้รับเชิญบรรยายแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่บริษัทฯ มีความโดดเด่น เป็นต้นแบบ และเพื่อเป็นการขยายผล รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร จึงได้ให้เกียรติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนโอกาสการดำเนินงานร่วมกันกับ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อสนับสนุน DPU Green University by GC Circular Living Platform ซึ่งเป็นการขยายผลความร่วมมือและต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของบริษัทฯ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การดำเนินการร่วมกับภาคการศึกษาในครั้งนี้ DPU สนใจการพัฒนาการบริหารจัดการขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนนักศึกษากว่า 20,000 คน รวมถึงรอบรั้วมหาวิทยาลัย และหอพักนักศึกษา บริษัทฯ จึงสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ Circular Economy รวมถึงการรับขยะไปบริหารจัดการต่อ (Logistics) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาต่อไป

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU ติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อันดับที่ 4 ของประเทศไทย ประจำปี 2018 และติดอันดับ 134 ของโลก จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2018 ด้วยคะแนนรวม 6,125 คะแนน โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการประเมินทั่วโลก 719 แห่ง

ข่าวสาร

ข่าวสาร
03 ตุลาคม 2565
GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 มิถุนายน 2563
มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์แบ่งปันช่วยเหลือทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางสิริกิติ์ ฯ [สยามรัฐ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 พฤศจิกายน 2560
PTTGC คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม