17 กรกฎาคม 2563

GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling

แชร์:

คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ และ ผู้บริหาร เข้าร่วมงานแสดงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากวัสดุพลาสติกของ GC ในโครงการ Upcycling Upstyling ที่ได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ผ่านการนำเสนอผลงานของ Converters และ Brand Owners ร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำในสาขาต่างๆ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ Upcycling ให้เป็นผลงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมให้มีความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปยังทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "Up Waste to Value with WOW! Style" สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ต่อยอดสู่แนวคิด GC Circular Living เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็น Partner ของทาง GC เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 19 บริษัท ร่วมพัฒนาผลงานกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นดีไซเนอร์ชั้นนำ (Expert of Style) ในสาขาต่าง ๆ ที่ทาง GC ได้คัดสรรมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ จำนวน 10 ท่าน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสันทนาการ สำนักงานกรุงเทพฯ

คุณปฏิภาณกล่าวว่า “ในวันนี้ขยะหรือวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานของผู้ประกอบการทั้ง 19 บริษัท ได้ถูกสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า ผ่านการออกแบบอย่างมีสไตล์ จนกลายเป็นสินค้าหลากหลาย ที่ทั้งสวยงาม มีความรักษ์โลก และตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่

  • Packaging Design
  • Crafts Design
  • Fashion Design
  • Material and Jewelry Design
  • Industrial Design
  • Architecture Design

โดยผลงานประมาณ 10 ผลงาน พร้อมที่จะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้วหลังจากจบโครงการ ส่วนผลงานอื่น ๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจในเร็ววันนี้ นอกจากนั้น ผลงานบางส่วนได้ถูกนำไปประชาสัมพันธ์แล้วตามช่องทางออนไลน์ของ GC ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก จากทั้งบุคคลทั่วไป ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสนับสนุนและชื่นชมในแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวคิด GC Circular Living”

ทั้งนี้ GC จะผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ เกิดการขายเชิงพาณิชย์ โดยเบื้องต้นสามารถวางจำหน่ายผ่านช่องทางของ CSC Shop by GC ทั้งที่ร้านและ Online Shop (https://gccircularlivingshop.com) ตลอดจนพันธมิตรในเครือข่ายของ GC เช่น Ecotopia ที่ Siam Discovery เป็นต้น นอกจากนี้ จะสนับสนุนและสานต่อโครงการฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายรูปแบบให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเป็นวงกว้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ในหลากหลายมิติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของโลก

Tag: #UpcyclingUpstyling #GCCircularLiving ##ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GC

ข่าวสาร

ข่าวสาร
17 กรกฎาคม 2565
GC ร่วมงานเปิดตัวอาคาร KLOUD by KBank ต้นแบบอาคารสีเขียว
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 เมษายน 2565
GC และ TPBI จับมือลงนามความร่วมมือโครงการ YOUเทิร์น x วน ต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะพลาสติกสู่ความยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 พฤษภาคม 2563
GC ริเริ่มโมเดลเชิงรุก ร่วมกับพันธมิตร รัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เรียกคืนขยะเดลิเวอร์รี่ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร
อ่านเพิ่มเติม