04 เมษายน 2565

GC ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจพร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน “Digital Transformation for CEO #3”

แชร์:

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Low Carbon High Performance: ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน” ในงาน “Digital Transformation for CEO #3 (DTC #3)” ณ โรงแรมสกายวิว กรุงเทพฯ จัดโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในระดับองค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้สู่การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ สร้างความพร้อมสู่การดำเนินงานในยุคดิจิทัล SCB กล่าวว่า GC มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) ที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกมิติ และสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อก้าวสู่กระบวนการลดการเกิดคาร์บอนในการดำเนินงาน หรือ Decarbonization ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง พร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี”

ดร.ชญาน์ กล่าวเสริมว่า เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวทางธุรกิจ เสริมสร้างเสถียรภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน GC ได้นำ Digital Transformation มาปรับใช้ผ่านการ Triple Transformation คือ การปรับหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Business Transformation) การปรับปรุงความพร้อมของระบบสารสนเทศให้สอดรับกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ (Technology Transformation) และการปรับทักษะ (Upskill/Reskill) ของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี (People Transformation) ทั้งนี้ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้องค์กรพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
17 พฤศจิกายน 2564
โครงการ GC ห่วงใย สู้ภัยน้ำท่วม ส่งมอบเรือพายนวัตกรรมพลาสติก ให้กระทรวงมหาดไทย ส่งต่อสู่ 23 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
13 พฤศจิกายน 2564
GC บริษัทปิโตรเคมีแรกของไทยติดอันดับ 1 ของโลกจาก DJSI ต่อเนื่อง 3 ปี เดินหน้าสู่องค์กร Net Zero
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 มีนาคม 2562
GC สนับสนุน เสื้อแปลงร่างจากขยะขวดพลาสติก Upcycling by GC ในโครงการสุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดีปี 12 “หล่อรักษ์โลก”
อ่านเพิ่มเติม