04 เมษายน 2565

GC ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจพร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน “Digital Transformation for CEO #3”

แชร์:

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Low Carbon High Performance: ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน” ในงาน “Digital Transformation for CEO #3 (DTC #3)” ณ โรงแรมสกายวิว กรุงเทพฯ จัดโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในระดับองค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้สู่การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ สร้างความพร้อมสู่การดำเนินงานในยุคดิจิทัล SCB กล่าวว่า GC มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) ที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกมิติ และสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อก้าวสู่กระบวนการลดการเกิดคาร์บอนในการดำเนินงาน หรือ Decarbonization ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง พร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี”

ดร.ชญาน์ กล่าวเสริมว่า เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวทางธุรกิจ เสริมสร้างเสถียรภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน GC ได้นำ Digital Transformation มาปรับใช้ผ่านการ Triple Transformation คือ การปรับหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Business Transformation) การปรับปรุงความพร้อมของระบบสารสนเทศให้สอดรับกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ (Technology Transformation) และการปรับทักษะ (Upskill/Reskill) ของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี (People Transformation) ทั้งนี้ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้องค์กรพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
01 ตุลาคม 2564
Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนร่วมงานแบบ New Normal ในรูปแบบ Virtual Expo ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย พร้อมจัดเต็ม 11 วัน 30 กันยายน-10 ตุลาคม นี้
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
19 มีนาคม 2564
GC เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมถวายผ้าไตรจีวรอัพไซคลิง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 เมษายน 2557
นวัตกรรม “กระสอบพลาสติกแบบมีปีก InnoPlus” เพื่อการรับมือกับภัยธรรมชาติ [MGRONLINE]
อ่านเพิ่มเติม