17 กรกฎาคม 2565

GC ร่วมงานเปิดตัวอาคาร KLOUD by KBank ต้นแบบอาคารสีเขียว

แชร์:

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตร ได้ร่วมเปิดตัวอาคาร KLOUD by KBank ต้นแบบอาคารสีเขียว สะท้อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย GC ได้สนับสนุนนวัตกรรมระบบการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร เพื่อให้อาคารฯ บรรลุเป้าหมาย Zero Waste to Landfill โดยมีการนำ “YOUเทิร์น Platform” เพื่อช่วยบริหารจัดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพ และตู้รับคืนขวดพลาสติก “YOUเทิร์น Reverse Vending Machine” ซึ่งสนับสนุนระบบขนส่งขยะพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลและอัพไซคลิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านเครื่องรีไซเคิลที่แปรรูปพลาสติกใช้แล้วเป็น Upcycling Wall Decoration สำหรับตกแต่งภายในอาคาร รวมถึงตู้แลกของรางวัลสินค้า Upcycling by GC เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น “YOUเทิร์น” รวมถึงรายงานผลการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างครบวงจร

ดร.คงกระพัน ได้กล่าวว่า GC ให้ความสำคัญในการนำหลักความยั่งยืนที่สร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ที่ผ่านมา GC ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง ผ่านการรีไซเคิลและ Upcycling พร้อมขยายผลความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรทุกภาคส่วนในหลากหลายภารกิจอีกด้วย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
02 พฤศจิกายน 2565
GC จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
16 กันยายน 2563
GC ไม่หยุดดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย คว้ารางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 มิถุนายน 2563
GC ผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชู GC Circular Living มุ่งสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
อ่านเพิ่มเติม