17 มิถุนายน 2565

GC ร่วมบรรยายในงานเสวนา “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ” จัดโดย ICC Thailand และ TGO

แชร์:

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ร่วมบรรยายในงานเสวนาออนไลน์ “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ” ร่วมกับ TGO, CPF และ ดาว ประเทศไทย โดยงานเสวนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พร้อมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย ดร.ชญาน์ กล่าวว่า GC เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้นำแนวทางความยั่งยืนและแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาปรับใช้ในองค์กร และถึงแม้การตั้งเป้า Net Zero จะเป็นเรื่องท้าทาย แต่ GC ยังได้ยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ Paris Agreement ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2593 ด้วยการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization Pathways) ที่ครอบคลุม Net Zero Emission ใน Scope 1 และ 2 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 ให้ได้ร้อยละ 50 ด้วยการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1. Efficiency-driven: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการปล่อยของเสีย ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 2. Portfolio-driven: ปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำโดยยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร และ 3. Compensation-driven: ประยุกต์แนวทางและค้นหาเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนมาสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ดร.ชญาน์ ได้กล่าวเสริมว่า เป้าหมาย Net Zero จะสำเร็จได้นั้น นอกจากจะต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
26 มิถุนายน 2565
GC ร่วมงาน “พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 ตุลาคม 2564
GC Group ประกาศแผนงานสู่เป้าหมาย “Together To Net Zero” เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่นยืน ไปพร้อมกับการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 มีนาคม 2562
ทัพเรือ-สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมแด่น้องผู้มีความหวัง [ข่าวสด]
อ่านเพิ่มเติม