17 มิถุนายน 2565

GC ร่วมบรรยายในงานเสวนา “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ” จัดโดย ICC Thailand และ TGO

แชร์:

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร ร่วมบรรยายในงานเสวนาออนไลน์ “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ” ร่วมกับ TGO, CPF และ ดาว ประเทศไทย โดยงานเสวนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พร้อมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย ดร.ชญาน์ กล่าวว่า GC เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้นำแนวทางความยั่งยืนและแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาปรับใช้ในองค์กร และถึงแม้การตั้งเป้า Net Zero จะเป็นเรื่องท้าทาย แต่ GC ยังได้ยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ Paris Agreement ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2593 ด้วยการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization Pathways) ที่ครอบคลุม Net Zero Emission ใน Scope 1 และ 2 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 ให้ได้ร้อยละ 50 ด้วยการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1. Efficiency-driven: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการปล่อยของเสีย ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 2. Portfolio-driven: ปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำโดยยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร และ 3. Compensation-driven: ประยุกต์แนวทางและค้นหาเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนมาสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ดร.ชญาน์ ได้กล่าวเสริมว่า เป้าหมาย Net Zero จะสำเร็จได้นั้น นอกจากจะต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
10 ตุลาคม 2565
ภารกิจแก้โลกรวน กู้โลกร้อน ด้วยขยะพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
29 มิถุนายน 2565
GCS จับมือ TOTALENERGIES ติดตั้ง Solar Roof ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า คู่ค้า ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีตั้งแต่ต้นทาง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 ธันวาคม 2563
GC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ 11,750 ชุด ให้ 9 โรงพยาบาลรัฐ และ หน่วยงานราชการในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม