31 ตุลาคม 2565

GC X UNIQLO จัดกิจกรรมลดขยะทะเล จ. ระยอง เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

แชร์:

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก และ ยูนิโคล่ ประเทศไทย (UNIQLO) แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ร่วมกับจิตอาสา 145  คน ประกอบด้วยพนักงาน GC พนักงาน Uniqlo และผู้มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมลดขยะในทะเล โดยเก็บขยะบริเวณชายหาด พร้อมเรียนรู้แนวทางการจัดการขยะจากชุมชนต้นแบบ ณ หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง โดยสามารถเก็บขยะได้ทั้งหมด 315 กิโลกรัม เพื่อนำไปผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) แทนการนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 730.80 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ 81 ต้น ในเวลา 1 ปี โดยกิจกรรมนี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาขยะทะเลแล้ว ยังมีส่วนช่วยเก็บรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสวยงามและความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย โดย GC และ UNIQLO ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีให้กับชุมชนสำเภาทองด้วย

กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ JOIN: THE POWER OF CLOTHING แคมเปญระดับโลกที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นซึ่ง UNIQLO จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนพันธมิตรและลูกค้าให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาต่างๆ ระดับโลก เช่น มลพิษในมหาสมุทร และสร้างแรงบันดาลใจให้ช่วยกันทำให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ข่าวสาร

ข่าวสาร
08 มิถุนายน 2565
GC จับมือพันธมิตร ร่วมรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR (Post Consumer Resin) เพื่อเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
23 เมษายน 2564
GC ชวนชาวระยองเปิดประสบการณ์การอัพไซเคิลกับ “Trashpresso” โรงงานรีไซเคิลเคลื่อนที่เครื่องแรกของไทย [The Lighter Thailand]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 มกราคม 2564
GC จับมือ Thai Union เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
อ่านเพิ่มเติม