29 กุมภาพันธ์ 2567

GC จับมือ Siemens Energy ศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานไฮโดรเจน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2593

แชร์:

ระยอง 23 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จับมือ บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด หรือ Siemens Energy ลงนามความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฮโดรเจน (Future Hydrogen Society) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขและชะลอปัญหาจากภาวะโลกร้อน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 โดย GC มีแผนงานที่ชัดเจนและมีการประเมินผลของแผนงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในแผนงานคือการใช้พลังงานที่สะอาดและมีคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของ GC ที่มีแผนในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ไปพร้อมกับการดูแลลูกค้า ภายใต้แนวคิด "Together To Net Zero”

คุณปานโชค เอื้อธนาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสาธารณูปโภค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า หนึ่งในการดำเนินงานของ GC เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฮโดรเจน เป็นการมุ่งมั่นพัฒนาและใช้พลังงานที่สะอาดในกระบวนการผลิตทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีคาร์บอนต่ำ ส่งผลต่อเนื่องไปถึงลูกค้าที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ GC ในฐานะผู้บริโภค มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน การร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero)

Mr. Oh Je Jun รองผู้อำนวยการระดับอาวุโส ธุรกิจ Gas Services ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท Siemens Energy กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความเชื่อมั่นจาก GC ให้เป็นพันธมิตรในการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน ด้วยความรู้ความชำนาญในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงาน เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของ GC ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ หวังว่าความร่วมมือในการพัฒนาในครั้งนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับ GC และ Siemens Energy เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ไปด้วยกัน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
23 กันยายน 2564
GC บรรยายในงานสัมมนา “Thailand Survival Post-COVID-19 #5: เจาะนวัตกรรม เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจ” ภายใต้หัวข้อ “Smart Business Smart Thailand”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 สิงหาคม 2563
รมว.พลังงาน มอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) [The Thai Press]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 กันยายน 2561
งานวิ่งสาดศิลป์ Run Fun Art 2018 งานวิ่งรักษ์โลกครั้งแรกในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม