โครงการ Trashpresso

เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นประโยชน์ใน 5 นาที ด้วยเครื่อง Mini Trashpresso

GC เดินหน้าต่อยอดการอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้วในรูปบรรจุภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืน โดยร่วมกับ Miniwiz จากไต้หวัน ผู้นำระดับโลกด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม จัดกิจกรรม “Trashpresso l Funtastic Upcycling Plastics มุ่งสร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้งด้วยเครื่อง Mini Trashpresso

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกที่เราทิ้งในแต่ละวันให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้ เครื่อง Mini Trashpresso คือสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการ

เครื่อง Mini Trashpresso นวัตกรรมสุดล้ำที่จะเข้ามาช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างน่าทึ่ง จากความสำเร็จในการจุดประกายและปลุกกระแสสังคมไทยให้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และใช้ชีวิตตามแนวทาง GC Circular Living #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน GC เดินหน้าต่อยอดการอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้วในรูปบรรจุภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืน โดยได้ร่วมกับ Miniwiz จากไต้หวัน ผู้นำระดับโลกด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม จัดกิจกรรม “Trashpresso l Funtastic Upcycling Plastics … พร้อมสนุกกับเครื่องแทรชเพรสโซ-อัพไซเคิลขยะพลาสติก” เครื่องรีไซเคิลขยะพลาสติกเคลื่อนที่เครื่องแรกของประเทศไทย เปิดประสบการณ์อัพไซคลิงพลาสติกใช้แล้วให้กับคนไทย โดยดำเนินการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ และระยอง และมีแผนขยายพื้นที่โครงการไปทั่วประเทศ

กิจกรรมนี้มุ่งสร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้งด้วยเครื่อง Mini Trashpresso กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า รวมถึงตอกย้ำประโยชน์ของขยะพลาสติกที่ผ่านกระบวนการอัพไซคลิง เพื่อต่อยอดแนวทาง GC Circular Living #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ความพิเศษของเครื่อง Mini Trashpresso คือเป็นเครื่องรีไซเคิลขยะพลาสติกเคลื่อนที่แบบครบวงจร สามารถใช้ได้กับขยะพลาสติกได้หลากหลายประเภททั้ง HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS และ PET โดยจะเปลี่ยนขยะพลาสติกเหล่านี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถใช้ประโยชน์ได้ อาทิ กระถางต้นไม้ ของตกแต่งผนัง จานรองแก้ว เป็นต้น ได้อย่างอัศจรรย์ในเวลาเพียง 5 นาที โดยผ่านกระบวนการ 6 ขั้นตอน

โครงการ Trashpresso กระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1

ตัดขยะพลาสติกให้มีขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Flake

2

นำไปล้างทำความสะอาดด้วยระบบ Ultrasonic

3

อบแห้งในเตาอบเพื่อลดความชื้น

4

เลือก Flake ที่ต้องการและชั่งน้ำหนักให้เหมาะสม

5

นำ Flake ที่เลือกไปหลอมเหลวขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการ

6

ทิ้งให้เย็นนำมาตัดแต่งให้สวยงามก่อนนำไปใช้ประโยชน์

พร้อมกันนี้ กิจกรรม Trashpresso | Funtastic Upcycling Plastics ยังมุ่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลและการจัดการขยะพลาสติก ตามแนวคิด Circular Economy รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สนใจ อาทิ ชุมชนหรือองค์กรที่มีการจัดเก็บขยะพลาสติกอยู่แล้ว นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติก พร้อมส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านขยะพลาสติกกับการอัพไซคลิงพลาสติกใช้แล้วด้วยนวัตกรรมกับเครื่อง Mini Trashpresso เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินโครงการด้านการจัดการขยะผ่านการอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยเครื่อง Mini Trashpresso ตลอดจนการสร้างเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนากระบวนการรีไซเคิล และอัพไซคลิง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยขยะพลาสติกร่วมกับวัสดุอื่น ๆ โดยใช้เครื่อง Mini Trashpresso โดย GC มุ่งหวังว่า กิจกรรม Trashpresso | Funtastic Upcycling Plastics จะช่วยต่อยอดแนวทาง GC CIRCULAR LIVING #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก ไปยังคนไทย เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน

ข้อมูล ณ เมษายน 2564