โครงการ Waste This Way

ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ #รักษ์โลกให้ถูกทาง มิติใหม่ของงานฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร์

GC ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มโครงการ Waste this Way เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน และบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพผ่านงานฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร์

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กิโลกรัม
ปลูกต้นไม้
ต้น

ผลลัพธ์ของการ #รักษ์โลกให้ถูกทาง ที่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ใครจะรู้ ว่าการจัดงานอีเวนต์หนึ่งวัน จะสร้างขยะเกือบ 7,000 กิโลกรัม!! แต่แคมเปญ Waste This Way ที่ได้รับความร่วมมือจากงานบอลฯ ครั้งนี้ สามารถสร้างทางไปต่ออย่างเหมาะสมให้กับขยะเหล่านี้ได้ถึง 72%

ครั้งแรกที่คนรุ่นใหม่จะหันมาร่วมมือกันจัดการขยะในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา - ธรรมศาสตร์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ ผ่านแคมเปญ Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง ซึ่งสร้างมิติใหม่ให้กับงานฟุตบอลประเพณีจุฬา - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ได้อย่างสร้างสรรค์

แคมเปญ Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง ริเริ่มโดย GC ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามแนวคิด GC Circular Living ที่มุ่งมั่นสร้าง Solution for Everyone หรือโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกคน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของชาติ โดยเริ่มต้นจากนิสิตนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ

ลด เปลี่ยน แยก

สามคำทำได้ง่าย คือแนวคิดของแคมเปญ Waste This Way ที่นำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมของงานฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร์ โดยเริ่มจาก “ลด” ขยะด้วยการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ต้นทาง “เปลี่ยน” มาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ “แยก” ขยะเพื่อนำไปจัดการต่อได้อย่างเหมาะสม ซึ่งภายในงาน GC ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบกิจกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ รวมถึงการนำแนวคิด “ลด เปลี่ยน แยก” มาปรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดงาน ดังนี้

1.
สแตนด์แปรอักษร

กล่องบรรจุอาหารเคลือบพลาสติกชีวภาพที่มีฉลาก GC Compostable รับรองการสลายตัวได้ทางชีวภาพ พร้อมถุงยังชีพอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก และพัดให้ความรู้เรื่องวิธีแยกขยะ ที่นอกจากช่วยคลายร้อนแล้วยังมีข้อมูลให้ความรู้เรื่องลดโลกร้อนอีกด้วย สำหรับกองเชียร์นิสิตนักศึกษาที่มาร่วมขึ้นสแตนด์แปรอักษร

2.
ขบวนพาเหรด Circular Parade

อีกไฮไลท์หนึ่งของกิจกรรม ที่ GC ได้สนับสนุนการทำอุปกรณ์พาเหรดจากวัสดุทดแทน เช่น ไม้เก่าจากละครเวทีของทั้งสองมหาวิทยาลัยถูกนำมา Reuse เป็นโครงขบวนพาเหรดที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบมาให้ความรู้ในการออกแบบขบวนพาเหรดรักษ์โลก ผ่านการสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงหลักการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ลดขยะที่ต้องกำจัดด้วยการฝังกลบ โดยหลังจบงาน จะมีการมีคัดแยกวัสดุที่ยังใช้ได้มาหมุนเวียนใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.
สแตนด์ผู้ชม

ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการรักษ์โลกได้ง่ายๆ ผ่านแนวคิด “เท ทิ้ง เท ทิ้ง” โดยเทน้ำและเศษอาหารออกจากขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป เพื่อลดการปนเปื้อนและเพิ่มความสะดวกในการจัดการขยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมสตาฟให้คำแนะนำเรื่องการแยกขยะ

4.
เสื้อสตาฟเชียร์

โดย GC ได้สนับสนุนเสื้ออัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ที่นอกจากสวยงามและใส่สบายแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

5.
ผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลจากขยะพลาสติกภายในงาน

โดย GC นำขยะพลาสติกประเภท PET ซึ่งมีการคัดแยกภายในงานไปแปรรูปและผลิตเป็นรองเท้าผ้าใบเพื่อให้นิสิตนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยนำไปบริจาคแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นที่ทราบกันดีว่า การลดขยะตั้งแต่ต้นทางคือการจัดการขยะที่ดีที่สุด ภายในงานจึงมีโปรโมชั่นแจกน้ำฟรีสำหรับผู้ที่พกแก้วส่วนตัวมาเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดการจัดงาน ได้มีการคำนวณ CO2 เทียบเท่าที่สามารถลดได้จากการจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้นำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ

แคมเปญ Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง จึงเป็นการสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง โดยหวังว่านิสิตนักศึกษาจะนำแนวทาง Circular Living ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน ให้สังคมได้ตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไป

ข้อมูล ณ เมษายน 2564