โครงการ LUFFALA

โครงการ LUFFALA LUFFALA หนึ่งในโครงการสำคัญของ GC ที่ช่วยพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้แก่แม่บ้านในชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง นับเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกทักษะจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้อัตลักษณ์พื้นถิ่นคือสมุนไพรของระยอง มาผสมผสานกับกลีเซอรีนระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด วัตถุดิบคุณภาพสูง จาก GC Group เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ Skincare แบรนด์ LUFFALA และต่อยอดสู่แบรนด์ LUFFALA HYGIENE เพื่อสุขอนามัย และ LUFFALA Room Diffuser: Recreation Series น้ำมันหอมระเหยปรับอากาศ

LUFFALA Room Diffuser: Recreation Series น้ำมัน น้ำมันหอมระเหยปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์แห่งความภูมิใจของวิสาหกิจชุมชนลุฟฟาลา ชุมชนหนองแฟบ จ.ระยอง ที่ร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มหอมมะหาด ชุมชนเขาภูดร-เขาห้วยมะหาด และ GC สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีสารสกัดธรรมชาติทั้งหมด 4 กลิ่น ได้แก่ กลิ่น Rain (สะระแหน่) Soil (จิงจูฉ่าย) Tree (ว่านสาวหลง) และ Sun (เร่วหอม) ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติบนเขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง และสร้างการรับรู้ ให้ทุกคนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดให้ยังคงอยู่ โดยนำพืชสมุนไพรที่ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ (organic) จากกลุ่มหอมมะหาด ชุมชนเขาภูดร-เขาห้วยมะหาด ได้แก่ สะระแหน่,ว่านสาวหลง,จิงจูฉ่าย และเร่วหอม มาสกัดปรุงกลิ่นจนที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะของ “LUFFALA Recreation Series”

อ่านเพิ่มเติม คลิก

จุดเล็กๆ จากความตั้งใจของ GC และชุมชนหนองแฟบที่จะร่วมพัฒนาและสร้างอาชีพให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในวันนั้น ได้ก่อกำเนิดผลิตภัณฑ์ที่ทำงานบนมาตรฐานการผลิต ทุกผลิตภัณฑ์...บรรจุด้วยหัวใจ ตลอดระยะเวลา 11 ปี มาจนถึงวันนี้

จังหวัดระยอง ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชพันธุ์สมุนไพรพื้นถิ่นตามธรรมชาติ จากหาดทราย ป่าไม้เขาห้วยมะหาด แหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยอง ถูกนำมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมไปสู่การดูแลบำรุงผิวพรรณภายใต้แบรนด์ LUFFALA (ลุฟฟาลา) ผลิตภัณฑ์ Skincare ที่ใช้กลีเซอรีนระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) จาก GC Group เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผสมผสานกับคุณค่าของสมุนไพรพื้นถิ่นในจังหวัดระยองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

LUFFALA เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ช่วยพัฒนาอาชีพและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานของแม่บ้านในชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง นับเป็นชุมชนต้นแบบที่ส่งเสริมทักษะให้ชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราเชื่อเสมอว่า การเติบโตไปด้วยกัน การสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นความยั่งยืนที่สามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ก่อกำเนิดชุมชนต้นแบบ Originating Pilot Community

หากมองย้อนกลับไปถึงการกำเนิดชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาแห่งนี้ ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มแม่บ้านชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง ได้รวมตัวกัน มุ่งมั่นจะสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว สอดคล้องกับความตั้งใจของ GC ที่ต้องการสร้างชุมชนระยองให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดสร้างอาชีพให้ชุมชนอยู่แล้ว จึงไม่รอช้าที่จะเข้ามาสนับสนุน ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยได้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลผิวจากสารสกัดสมุนไพรท้องถิ่น เช่น ผักบุ้งทะเล และมะหาด จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แรก คือ สบู่ใยบวบ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ LUFFALA ที่เป็นภาษาฝรั่งเศส LUFFA แปลว่า ใยบวบ และ LA หมายถึง ผู้หญิง รวมกันเป็น LUFFALA นั่นเอง ซึ่งก็ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาในปี 2554 และเริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จากนั้น LUFFALA ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปี 2560 แบรนด์ LUFFALA ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ให้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ สายการบินไทย (Thai Airways)

นอกจากนี้ LUFFALA ยังให้ความใส่ใจกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยในปี 2562 ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด ‘From Folk Wisdom to International Arena’ และได้รับรางวัล OTOP ระดับ 4 ดาว อันหมายถึง สินค้าที่มีคุณภาพ และศักยภาพพร้อมส่งออกต่างประเทศ เป็นหนึ่งในความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดระยอง ที่ GC และพันธมิตร มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสมอมา

ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนภายใต้แบรนด์ LUFFALA ทุกชิ้น ได้รับเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

มาจนถึงปัจจุบัน...จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ส่งผลให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่รูปแบบวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal โดยให้ความใส่ใจกับสุขอนามัยของตนเองมากยิ่งขึ้น (Personal Hygiene) ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ LUFFALA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาด พร้อมดูแลผิวคนไทย ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 GC ในฐานะผู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จึงร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ LUFFALA HYGIENE สบู่เหลวล้างมืออนามัย สูตรลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย มีส่วนผสมของ Benzalkonium Chloride ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 และกลีเซอรีนคุณภาพจาก GC Group ผสมสารสกัดจากผักบุ้งทะเล ช่วยฟื้นบำรุงผิวในนุ่มชุ่มชื่น ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาได้ตอบรับแนวทางการรักษาระยะห่าง (Physical Distancing) โดยเข้ารับการอบรมการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ LUFFALA HYGIENE ผ่านช่องทาง Online โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดยจัดจำหน่าย 2 กลิ่น ได้แก่กลิ่น Baby Powder และ Fresh Orange

นอกจากนี้ GC ยังได้นำ LUFFALA HYGIENE สบู่เหลวล้างมืออนามัย สูตรลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ร่วมบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรจุในถุงยังชีพเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง โรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านห้วยโป่ง จังหวัดระยองและสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

ความสำเร็จของแบรนด์ “LUFFALA” ได้ตอกย้ำว่าเมืองระยองไม่ได้มีแค่ภาพของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายจากทั่วโลกเท่านั้น หากแต่ภาคเกษตรสามารถที่จะอยู่เคียงคู่เมืองอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับชุมชน คงเอกลักษณ์ของสมุนไพร และพืชผลไม้ ที่มีชื่อเสียงให้ดำรงสืบต่อไปได้ ด้วยการร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถที่ไม่ละทิ้งวิถีดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยแนวคิดและนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าอันจะนำมาต่อรายได้ที่สูงขึ้นเพียงพอให้ชุมชนได้พึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็ง

สอบถามเพิ่มเติม / สั่งซื้อได้ที่

1. LUFFALA Boutique Shop มาบตาพุด จังหวัดระยอง
FACEBOOK : LUFFALA_OFFICIAL
LINE: @LUFFALA
Shopee: LUFFALA_OFFICIAL

2. ร้าน GC Circular Living Shop By CSC
สาขาเอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 1
สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โซน MUNx2 ชั้น 2
LINE: @gccircular
www.gccircularlivingshop.com

3. ร้านเดอะ Gallery
สาขาไอคอนสยาม ชั้น UG
สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564