โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง

ความร่วมมือจากหลากหลายพันธมิตร GC การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง และจังหวัดระยอง ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by GC ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจังหวัดระยอง สร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ที่มีเอกลักษณ์แบบฉบับระยอง และอนุรักษ์เมนูพื้นถิ่นดั้งเดิมให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ทำให้ระยองเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเยือน

แกงหมูชะมวง รสเด็ดกับข้าวสวยร้อนๆ แค่นี้ก็เป็นเมนูอาหารบ้าน ๆ ที่คนระยองฮิ ชื่นชอบและรับประทานมาเป็นเวลานาน แต่เมนูแสนอร่อยนี้ปัจจุบันเริ่มเหลือร้านที่ทำออกมาอร่อย น่ารับประทานได้น้อยลงทุกที อาจจะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป การจะทำให้อาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของระยองยังคงอยู่และสืบต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน ก็ต้องใช้กลยุทธ์การหาช้างเผือกจากในป่า อาจจะมีอีกหลายคนที่มีฝีมือแต่ไม่มีใครเข้าถึง หรือรู้จัก ส่วนหนึ่งก็ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ณ จุดนั้น ชื่อของเชฟกระทะเหล็ก แชมป์เปี้ยนอาหารไทย ชุมพล แจ้งไพร ก็คือจุดเริ่มต้นของโครงการนี้

การพัฒนาเมนูอาหารเหล่านี้ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้ชาวระยองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนเพิ่มคุณค่าและมูลค่าอาหารของเชฟชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Destination) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ขยายฤดูการท่องเที่ยว และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์และเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย ประเภทอาหารไทย ผู้เชี่ยวชาญเมนูอาหารไทย เป็นที่ปรึกษาและ Ambassador ของโครงการ

โครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by GC”

ได้จัดการแข่งขันและได้คัดเลือก 8 เชฟชุมชนที่นำเสนอ 8 Signature Dish จากวัตถุดิบที่เป็นอัตลักษณ์ของระยอง ได้แก่ แกงหมูชะมวง (รางวัลชนะเลิศ), ยำสัมพันธ์ 5 สหาย, ซี่โครงหมูราย็องซอสชะมวงฮิ, เส้นหมี่น้ำแดงโบราณ, แกงคั่ว เลพลา ฮิ, กุ้งทอดซอสใบชะมวง, ยำผักกระชับทอดกรอบ และแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองผักกระชับ นอกจากนี้ ทั้ง 8 เชฟยังได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อาหารไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากเชฟชุมพล แจ้งไพร ณ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี อีกด้วย

นอกจากนี้ เชฟชุมพล แจ้งไพร ยังได้พัฒนาสูตรอาหารใหม่อีก 10 เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในชื่อ “เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” มอบให้เป็น 10 เมนูประจำจังหวัดระยอง ที่นักท่องเที่ยวที่มาระยองต้องห้ามพลาดที่จะมาชิม ซึ่งหาทานที่อื่นไม่ได้ ได้แก่ แกงคั่วปูใบชะมวง, ต้มกะทิปลาแดดเดียวใส่ผักกูด, ต้มส้มปลากะพง (ระกำ), ทะเลผัดพริกขี้หนูสวน, ปลาหมึกแดดเดียวผัดพริกเกลือ 9 ชาติ, ผัดผักกระชับไฟแดงปลากุเลาปากน้ำประแสร์, ผัดขี้เมาไก่บ้านใส่หน่อกระทือ, เส้น แกลงผัดทะเล, หลนกะปิกุ้งทะเล และพุดดิ้งทุเรียน

โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)”

GC ได้ต่อยอดความสำเร็จของโครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน by GC ได้ดำเนินโครงการ “เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)” มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเผยแพร่สูตรอาหาร “เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” ให้กับชาวระยอง เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และเกิดการกระจายรายได้ในการจับจ่ายวัตถุดิบพื้นถิ่น พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำ Rayong Guide Brochure เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) ซึ่งเป็นแผนที่แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองที่น่าสนใจ เชื่อมโยงร้านอาหารของทั้ง 8 เชฟชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอาหารถิ่นที่พลาดไม่ได้

เพื่อให้ “โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)” และการอนุรักษ์วัตถุดิบพื้นถิ่นของระยองมีความต่อเนื่องและยั่งยืน GC ได้ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง และโรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี พัฒนา “การเรียนการสอนรายวิชาอาหารถิ่นจังหวัดระยอง” ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. แผนกอาหารและโภชนาการ คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการแปรรูปอาหาร เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร สามารถนำไปสร้างอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารในจังหวัดระยองต่อไปในอนาคต

พร้อมกันนี้ GC ได้ปรับปรุง “ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบการศึกษาทวิภาคี เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานอย่างมืออาชีพ และสร้างรายได้กลับคืนสู่การพัฒนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อกลางปี 2563

โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

จากความสำเร็จของโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) GC ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จัดทำ โครงการ “เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” (Local Chef Thailand) ในปี 2562 เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน พัฒนาเชฟชุมชนจำนวน 30 ชุมชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้กับประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยของชุมชน และสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการเชฟชุมชน ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อเกิดรายได้เพิ่มให้กับชุมชนในจังหวัดระยอง ทำให้ระยองเป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่นอกจากจะมีทะเลและหาดทรายที่ขาวสะอาดแล้ว ยังมีอาหารที่ หลากหลาย อร่อย รสชาติดีอีกด้วย

ข้อมูล ณ เมษายน 2564