การตื่นตัวของทั่วโลกเรื่องการใช้ Recycled Plastic

ปัจจุบันทั่วโลกต่างตื่นตัวในการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงแบรนด์เครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงระดับโลก เริ่มใช้ PCR PET (Post Consumer Recycled PET) ในบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร บรรจุภัณฑ์กลุ่มน้ำดื่ม บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มอัดก๊าซ และบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ แล้ว

วันนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จึงไม่รอช้า ร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตร พลิกนวัตกรรมให้ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก สร้างสรรค์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PET สำหรับผลิต บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Food Grade) ภายใต้แบรนด์ InnoEco ตอบรับความต้องการอย่างทันท่วงที

ENVICCO เป็นใคร ทำอะไร?

GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน และสร้างสมดุล อย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับภารกิจ #ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก

วันนี้ ENVICCO ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง GC และ ALPLA ผู้นำระดับโลกในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งทั้ง 2 บริษัทฯ มีความตั้งใจร่วมกันที่จะรักษาคุณค่าของพลาสติกไว้ให้มากที่สุด

“ขวด” พลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนที่เก็บภายในประเทศไทยเท่านั้น ผ่าน ”กระบวนการรีไซเคิล” ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป เม็ดพลาสติกที่ได้จึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเทียบเคียงเม็ดพลาสติกใหม่ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอีกครั้ง

โรงงานนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะทำให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ครบสมบูรณ์ และยังช่วยให้เกิดการสร้างงานในชุมชน ตอบโจทย์ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model) ของประเทศไทยอีกด้วย

ENVICCO กระบวนการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วที่ทำให้ Circular Economy ครบสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ของ ENVICCO

ผลิตภัณฑ์ของเอ็นวิคโค ภายใต้แบรนด์ InnoEco ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน ด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลมาตรฐานยุโรป เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR) คุณภาพสูง มีคุณสมบัติเทียบเคียงเม็ดพลาสติกใหม่ การันตีด้วยการรับรองมาตรฐานสากลว่าเป็นวัสดุรีไซเคิลจากขยะพลาสติกครัวเรือน 100%

เม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET

เม็ดพลาสติก PCR 100% ชนิด PET (PCR PET) เกรดสัมผัสอาหาร มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

เม็ดพลาสติก InnoEco PCR HDPE

เม็ดพลาติก PCR 100% ชนิด HDPE (PCR HDPE) เกรดบรรจุภัณฑ์ และมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการกำจัดกลิ่น

คุณสมบัติเด่นที่

PCR PET

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั่วโลก (อย. / USFDA / EFSA)

คุณภาพสูง สีสม่ำเสมอ แข็งแรง 100% ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป

สะอาด ปลอดภัย ไร้สิ่งเจือปน ใช้สัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องความหนาของบรรจุภัณฑ์

สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้

ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Circular Economy)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

รูปภาพผลิตภัณฑ์ปลายทาง