โครงการผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (PAPR)

ติดอาวุธให้ฮีโร่ชุดขาว ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยนวัตกรรม

GC เดินหน้าวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตร เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่าน Healthcare Solutions ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC ยกระดับในการดูแลสุขภาพของคนไทย นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนจัดหาวัสดุในการผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช เพื่อรับมือ COVID-19”

จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากเป็นด่านหน้าที่ต้องทำหน้าที่ตรวจ คัดกรอง และดูแลผู้ป่วย ดังนั้นการเตรียมพร้อมด้านชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์จึงมีความสำคัญอย่างมาก เปรียบเสมือนการติดอาวุธและเป็นเกราะป้องกันให้กับฮีโร่ชุดขาวในการปฏิบัติภารกิจที่ท้าทาย

GC เดินหน้าวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตร เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่าน Healthcare Solutions ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC เป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้คนในสังคม

นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนจัดหาวัสดุในการผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน ภายใต้ “โครงการความร่วมมือระหว่าง GC และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ในการผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ เพื่อรับมือ COVID-19”

ด้วยการพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูง สำหรับใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและห้อง ICU เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อสูง ได้แก่

 • หมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (Powered Air-Purifying Respirator : PAPR)

  อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สวมใส่เพื่อการป้องกันในระดับสูง ในกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำหัตถการให้กับผู้ป่วย COVID-19 สำหรับกล่องกรองอากาศของอุปกรณ์ PAPR ต้นแบบจะขึ้นรูปโดย GC ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing

 • ผ้าคลุมหมวก (PAPR Hood Cover)

  ผลิตจาก 100% PET โดย GC ใช้สำหรับคลุมสวมทับหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีอากาศภายนอกซึ่งอาจมีเชื้อ COVID-19 ปะปนและสามารถผ่านเข้ามาด้านในได้

 • หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield Visor Holder)

  Face Shield ผลิตจาก Polycarbonate (PC) ส่วน Visor Holder ผลิตจาก Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS Plastic) ซึ่ง GC ให้การสนับสนุนในการจัดหา โดยการใช้งานจะสวมใส่ด้านใน จากนั้นปิดทับด้วยหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) และผ้าคลุมหมวก เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อ COVID-19 ที่ฟุ้งกระจายในอากาศจากการรักษาหรือทำหัตถการใกล้ชิดผู้ป่วย

 • ชุดสวมด้านใน (Coverall)

  ชุด Coverall แบรนด์ Greater Care by GC ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท PET (rPET) 100% มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำและป้องกันการซึมผ่านของน้ำตัวแรกของโลก นับเป็น PPE Level 2 ตัวแรกของโลกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง

 • ชุดคลุมสวมด้านนอก (Isolation Gown)

  ทำจากผ้าสปันบอนด์ผสม Meltblown ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) โดยบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม GC เวลาใช้งานจะสวมทับ Coverall อีกชั้นเพื่อปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • ผ้าคลุมรองเท้า (Shoes Cover)

  ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC ผลิตจาก PP Spunbond เพื่อสวมคลุมรองเท้าของบุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างผ่าตัด หรือให้การรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์

โครงการนี้มีเป้าหมายในการผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับทีมแพทย์และโรงพยาบาลที่ ขาดแคลนและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งช่วยให้การดูแลจัดการผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์

GC พร้อมเคียงข้างสังคมไทยในการรับมือ COVID-19 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลสุขภาพคนไทย สมดังเจตนารมย์ในการเป็น Chemistry for Better Living อย่างแท้จริง

GC มุ่งมั่นและสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ยั่งยืน (Sustainability) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ประเภท HDPE (rHDPE) และ PET (rPET) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ผ่านแนวคิด ESG การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ข้อมูล ณ เมษายน 2564