17 มกราคม 2562

เขาห้วยมะหาด แรงบันดาลหนึ่งเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

แชร์:

ชีวิตมนุษย์เรานั้นอยู่คู่กับธรรมชาติ เชื่อว่าหลายๆ คนเคยได้ยินคำกล่าวนี้ หากเราลองย้อนนึกดูแล้ว มันเป็นจริงที่สุด เพราะแต่ไหนแต่ไร ธรรมชาตินั้นสร้างทุกอย่างขึ้นมาเอง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ หรือพลังงานทางธรรมชาติต่างๆ ที่มนุษย์นำมาปรับใช้ตามชีวิตประจำวัน แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เองกลับ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย มากกว่าเพียงแค่เพื่อการดำรงชีวิต โดยขาดการคิดถึงประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งกว่ามนุษย์เราจะรู้ตัวอีกทีว่าธรรมชาติและป่าไม้ก็ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก

เนื่องในวันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ เราจึงขอนำเสนอเรื่องโครงการหนึ่งที่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ คนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และหวังว่าโครงการนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่หลายคนอาจมองว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกคนสามารถที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้ รวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกัน

โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (สอ.รฝ.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี และชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นความภูมิใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนทำให้เขาห้วยมะหาดนั้นดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือ

สิ่งที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อฟื้นฟู และบำรุงรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืนในพื้นที่ 2,500 ไร่ บนเขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ที่แต่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรจากการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุหลักเกิดมาจากการตัดไม้ทำลายป่า สิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังร่วมกันเพื่อให้ผืนป่ากลับมาสู่สภาพที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรต่างๆ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้คนในชุมชนอีกครั้ง

ทั้งนี้การฟื้นฟูระบบนิเวศได้ดำเนินการผ่านสามกิจกรรมหลัก คือ

  • การปลูกฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกต้นไม้ท้องถิ่นทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งซับน้ำให้กับเขาห้วยมะหาด
  • การพัฒนาสายน้ำ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เขาห้วยมะหาด โดยใช้กระสอบพลาสติกแบบมีปีกซึ่งคิดค้นขึ้นโดยจีซี ที่ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดหนาแน่นสูง ส่งผลให้มีความทนทานและมีอายุการใช้งานมากกว่ากระสอบทั่วไป
  • การป้องกันไฟป่า โดยมีการทำแนวกันไฟและการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่อยู่เสมอๆ

เป็นที่น่ายินดี ที่ทั้งสามกิจกรรมนี้ได้การตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากคนในชุมชน และพนักงานจิตอาสา GC อาทิ พนักงานในสายงานโอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ที่ไปช่วยกันปลูกป่าและกำจัดวัชพืชบนเขาห้วยมะหาด นอกจากนี้ ชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด ยังมีอาสาสมัครมาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มเยาวชนและคนที่สนใจอยู่เสมอ

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด สามารถติดตามได้ที่ Facebook page: โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด และเว็บไซต์: https://huaimahat.com/db/index.php

สุดท้ายนี้ หากยามใดที่คิดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าพึ่งฉุดคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว หรือมองพวกต้นไม้กระถางเล็กๆ ที่ปลูกไว้ที่ระเบียงคอนโดว่ามันคงไม่สามารถช่วยโลกทั้งใบให้กลับมามีสีเขียวขึ้นมาได้ ลองนึกถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมแรงทีละเล็กทีละน้อยของชุมชนบริเวณเขาห้วยมะหาด แล้วคุณจะรู้ว่าคุณเองก็สามารถช่วยให้โลกนี้กลับมาน่าอยู่ขึ้นทีละนิดๆได้

Feature Stories

Feature Stories
22 ตุลาคม 2563
โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล นวัตกรรมพลังงานทางเลือกยั่งยืน ที่เป็นมิตรต่อทุกสิ่งแวดล้อม [The Momentum]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 กุมภาพันธ์ 2563
‘Waste This Way’ จาก GC ส่งผลบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ไม่เหลือขยะไว้ข้างหลัง พร้อมร่วมมือพลังคนรุ่นใหม่ TACT สานต่อเพื่อสังคมที่ดีกว่า [The Standard]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
04 กันยายน 2560
กว่าจะเป็นพลาสติกที่ใช่ของ “โครงการหลวง”
อ่านเพิ่มเติม