07 พฤษภาคม 2563

DO & DON'T เมื่อพูดถึง COVID-19

แชร์:

วิธีการสื่อสารเกี่ยวกับ COVID-19 มีความสําคัญมากในการสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยต่อสู้กับ โรคและหลีกเลี่ยงการทําให้ความหวาดกลัวและการตีตราทางสังคมแพร่กระจายมากขึ้น เราจําเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพูดถึงโรคและผลกระทบรวมทั้งการแก้ปัญหาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และมีประสิทธิผล โดยใช้วิธีการสื่อสารง่ายๆ ด้วยการเลือกใช้คำ เมื่อพูดถึง COVID-19 ดังนี้

DO DON'T
เรียกว่าไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ไม่ควรพูดชื่อสถานที่หรือเชื้อชาติประกอบ เช่น ไวรัสจีน ไวรัสอู่ฮั่น
ใช้คำว่า "ผู้ติดเชื้อ COVID-19" "คนที่ได้รับการรักษา COVID-19" "ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19" ไม่ใช้คำว่า "ผู้ป่วย COVID-19" "เหยื่อ COVID-19"
ใช้คำว่า "คนที่อาจติดเชื้อ COVID-19" "คนที่สันนิษฐานว่าติดเชื้อ COVID-19" ไม่ใช้คำว่า "ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19" "ผู้ป่วยต้องสงสัย"
ใช้คำว่า "ได้รับเชื้อ" หรือ "ติดเชื้อ" COVID-19 ไม่ใช้คำว่า คนที่ "แพร่เชื้อ" "ทำให้คนอื่นติดเชื้อ" "แพร่เชื้อไวรัส"
เมื่อพูดถึงความเสี่ยงจาก COVID-19 ควรยึดหลักตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำการดูแลสุขภาพล่าสุดที่ประกาศอย่างเป็นทางการ กระจายข่าวลือที่ไม่ได้รับการยืนยัน หรือ ภาษาที่ใช้คำน่ากลัวเกินจริง เช่น "หายนะของโลก"
พูดถึงแง่ดีเกี่ยวกับประสิทธิผลของมาตรการป้องกันและรักษาโรค เน้นพูดถึงการป้องกันดูแลตนเอง ไม่ควรเน้นพูดถึงแต่เรื่องไม่ดี สร้างคำพูดน่าหวาดกลัว

ที่มา: WHO, Unicef, IFCR. (2020). การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19,
สืบค้นจาก https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/covid19-stigma-guide-th-final.pdf

Feature Stories

Feature Stories
26 มกราคม 2563
ThinkCycle Bank ธนาคารขยะ ThinkCycle ทิ้งแบบหมุนเวียน เพื่อเปลี่ยนโลก
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
11 กรกฎาคม 2562
จากหลักการและการปฏิบัติจริง ... สู่ตราสัญลักษณ์สะท้อนแบรนด์ Upcycling by GC
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
15 มิถุนายน 2561
PTT Rayong Youth League 2018 สร้างสรรค์เส้นทางลูกหนังเพื่อสานฝันให้กับเยาวชน
อ่านเพิ่มเติม