05 สิงหาคม 2564

แก้วที่ทำจาก Bioplastics ดีกว่าเดิมอย่างไร

แชร์:

แก้วที่ทำจาก Bioplastics ดีกว่าเดิมอย่างไร? มาดูการทดลองการสลายตัวของ Bioplastics ของแท้ ที่หาดูไม่ได้ที่ไหน

แต่เราจะมาเปิดให้คุณดูที่นี่ที่เดียว!!

แก้วใบนี้ ผลิตจากการดาษเคลือบ Bioplastics พลาสติกทางเลือก..หนึ่งทางออกเล็กๆ สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมที่ GC คิดค้นขึ้นโดยมีต้นทางมาจากพืช และสามารถสลายตัวกลับสู่ปลายทางคือธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้างไว้กับสิ่งแวดล้อม

Bioplastics หรือ พลาสติกชีวภาพ ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ผ่านกระบวนการหมัก แล้วจึงนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติก

Bioplastics จึงถูกนำมาผลิตเป็นสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตสั้น เพราะคุณสมบัติที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ เป็นทางเลือกสำหรับผลิตสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use)

Bioplastics แท้ ต้องดูตรงไหน?

ฉลาก GC Compostable คือ ฉลากบ่งบอกว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นผลิตจากเม็ดไบโอพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable plastics) ที่กลุ่มบริษัท GC ผลิตหรือรับรอง โดยสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่กลุ่มบริษัท GC รับรอง

Bioplastics..ทางเลือกเพื่อโลก เพื่อเรา ♻️

รู้จัก Bioplastics กันต่อที่ https://bit.ly/3xznd0B

#GCCompostable
#GCChemistryforBetterLiving
#GCCircularLiving

Feature Stories

Feature Stories
21 พฤศจิกายน 2563
คิดว่าอะไรดีกับโลกและเรา ก็แค่ลงมือทำ ชวนดู Circular Living ในวงการแพทย์และฟุตบอล (A Day)
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
30 กรกฎาคม 2562
“Because There is No Planet B” สู่ภารกิจปฏิวัติวงการแฟชั่นของ ECOALF
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
22 เมษายน 2562
เมื่อการดูแลโลกใบนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน
อ่านเพิ่มเติม