05 สิงหาคม 2564

แก้วที่ทำจาก Bioplastics ดีกว่าเดิมอย่างไร

แชร์:

แก้วที่ทำจาก Bioplastics ดีกว่าเดิมอย่างไร? มาดูการทดลองการสลายตัวของ Bioplastics ของแท้ ที่หาดูไม่ได้ที่ไหน

แต่เราจะมาเปิดให้คุณดูที่นี่ที่เดียว!!

แก้วใบนี้ ผลิตจากการดาษเคลือบ Bioplastics พลาสติกทางเลือก..หนึ่งทางออกเล็กๆ สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมที่ GC คิดค้นขึ้นโดยมีต้นทางมาจากพืช และสามารถสลายตัวกลับสู่ปลายทางคือธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้างไว้กับสิ่งแวดล้อม

Bioplastics หรือ พลาสติกชีวภาพ ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ผ่านกระบวนการหมัก แล้วจึงนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติก

Bioplastics จึงถูกนำมาผลิตเป็นสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตสั้น เพราะคุณสมบัติที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ เป็นทางเลือกสำหรับผลิตสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use)

Bioplastics แท้ ต้องดูตรงไหน?

ฉลาก GC Compostable คือ ฉลากบ่งบอกว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นผลิตจากเม็ดไบโอพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable plastics) ที่กลุ่มบริษัท GC ผลิตหรือรับรอง โดยสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่กลุ่มบริษัท GC รับรอง

Bioplastics..ทางเลือกเพื่อโลก เพื่อเรา ♻️

รู้จัก Bioplastics กันต่อที่ https://bit.ly/3xznd0B

#GCCompostable
#GCChemistryforBetterLiving
#GCCircularLiving

Feature Stories

Feature Stories
14 พฤษภาคม 2564
ทำไมทำธุรกิจต้อง ‘ยั่งยืน’ หาเหตุผลความยั่งยืนที่จะเปลี่ยนอนาคตของเรา
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 ธันวาคม 2563
[ Iameverything ] ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตระหนักรู้สู่การปฏิบัติจริงกับ GC Circular Living Symposium 2020 ปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 สิงหาคม 2560
โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
อ่านเพิ่มเติม